FrågaSTRAFFRÄTTÖvriga brott08/11/2019

Vad innebär den nya tobakslagen?

Är det olagligt för elever att röka på skolans skolgård?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Allmänt om den nya tobakslagen

Från och med 2019 gäller den nya lagen om tobak och liknande produkter (nya tobakslagen). Syftet med lagen är att begränsa de hälsorisker och olägenheter som är förbundna med bruk av tobak och liknande produkter samt med exponering för rök från tobak och utsläpp från liknande produkter (1 kap. 1 § tobakslagen).

Denna lag förbjuder rökning i vissa offentliga miljöer och gemensamhetslokaler. Med rökning avses här rökning av tobak, inhalering efter förångning eller annan upphettning av tobak, användning av elektroniska cigaretter, rökning av örtprodukter för rökning, och användning av njutningsmedel som till användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak (6 kap. 1 § tobakslagen).

Rökförbudet gäller bland annat vid barn- och ungdomsverksamhet, restauranger och andra serveringsställen, hälso- och sjukvård samt kollektivtrafik (6 kap 2 § tobakslagen).

Begreppet barn- och ungdomsverksamheter omfattar bland annat skolgårdar och motsvarande områden utomhus vid förskolor och fritidshem (6 kap. 2 § p.1 tobakslagen). Här definieras begreppet skolgårdar som gårdar i anslutning till grund- eller gymnasieskolor. Även ett särskilt iordningställt inhängt område som klart uppfattas tillhöra en förskola eller ett fritidshem omfattas av förbudet. Likaså allmänna lekplatser (prop. 1993/94:98, s. 12 och 26).

Ansvar för att upprätthålla rökförbudet har den som i egenskap av ägare eller på annan grund disponerar över en lokal, ett annat utrymme eller ett område utomhus som omfattas av rökförbudet (6 kap. 8 § tobakslagen). Den som är ansvarig ska genom skyltning tydligt informera om rökförbudet och vid behov ingripa med information och tillsägelser. Om någon trots tillsägelse röker där rökning inte är tillåten, får denne avvisas (6 kap. 9 § tobakslagen)

Slutsats

Sammantaget är det förbjudet att röka på skolgårdar. Detta framgår av den nya tobakslagen, vilket har redogjorts för ovan.

Jag hoppas att du fick svar på dina frågor, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!

Vänliga hälsningar,

Narin BanaeeRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övriga brott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo