Vad innebär den nya tobakslagen?

2019-11-08 i Övriga brott
FRÅGA
Är det olagligt för elever att röka på skolans skolgård?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Allmänt om den nya tobakslagen

Från och med 2019 gäller den nya lagen om tobak och liknande produkter (nya tobakslagen). Syftet med lagen är att begränsa de hälsorisker och olägenheter som är förbundna med bruk av tobak och liknande produkter samt med exponering för rök från tobak och utsläpp från liknande produkter (1 kap. 1 § tobakslagen).

Denna lag förbjuder rökning i vissa offentliga miljöer och gemensamhetslokaler. Med rökning avses här rökning av tobak, inhalering efter förångning eller annan upphettning av tobak, användning av elektroniska cigaretter, rökning av örtprodukter för rökning, och användning av njutningsmedel som till användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak (6 kap. 1 § tobakslagen).

Rökförbudet gäller bland annat vid barn- och ungdomsverksamhet, restauranger och andra serveringsställen, hälso- och sjukvård samt kollektivtrafik (6 kap 2 § tobakslagen).

Begreppet barn- och ungdomsverksamheter omfattar bland annat skolgårdar och motsvarande områden utomhus vid förskolor och fritidshem (6 kap. 2 § p.1 tobakslagen). Här definieras begreppet skolgårdar som gårdar i anslutning till grund- eller gymnasieskolor. Även ett särskilt iordningställt inhängt område som klart uppfattas tillhöra en förskola eller ett fritidshem omfattas av förbudet. Likaså allmänna lekplatser (prop. 1993/94:98, s. 12 och 26).

Ansvar för att upprätthålla rökförbudet har den som i egenskap av ägare eller på annan grund disponerar över en lokal, ett annat utrymme eller ett område utomhus som omfattas av rökförbudet (6 kap. 8 § tobakslagen). Den som är ansvarig ska genom skyltning tydligt informera om rökförbudet och vid behov ingripa med information och tillsägelser. Om någon trots tillsägelse röker där rökning inte är tillåten, får denne avvisas (6 kap. 9 § tobakslagen)

Slutsats

Sammantaget är det förbjudet att röka på skolgårdar. Detta framgår av den nya tobakslagen, vilket har redogjorts för ovan.

Jag hoppas att du fick svar på dina frågor, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!

Vänliga hälsningar,

Narin Banaee
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (790)
2020-07-10 Påföljd för grovt penningtvättsbrott
2020-07-09 Vad som räknas som ett barnpornografibrott
2020-07-08 När är banker skydliga att undersöka kundens suspekta ekonomiska beteende?
2020-07-06 Vad är preskriptionstiden för falsk tillvitelse?

Alla besvarade frågor (81795)