Vad innebär den juridiska tolkningsmetoden e contrario?

FRÅGA
Hej! vad betyder e-contrario?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

E contrario är motsatsvis tolkning och det är en juridisk tolkningsmodell. Juridiska tolkningsmodeller används till exempel för att förstå när och hur olika rättsregler ska tillämpas.Denna metod innebär att man drar slutsatser baserat på vad som inte omfattas av en viss bestämmelse. Skulle det till exempel i en bestämmelse anges att det är förbjudet att vara utomhus när det är natt, innebär en motsatsvis tolkning att det inte är förbjudet att vara utomhus när det är dag. Eller till exempel om hundar är förbjudna, innebär det att alla andra djur är tillåtna.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Siva Arif
Fick du svar på din fråga?