FrågaSTRAFFRÄTTÖvriga brott12/11/2022

Vad innebär brottet våldsamt motstånd?

Hej, vad menas med brottet våldsamt motstånd?

Lawline svarar

Hej, 

Tack för att du vänder till Lawline med din fråga! 


Jag ska nu redogöra för dig vad brottet våldsamt motstånd innebär. För det första krävs att en person fysiskt agerar för att hindra någon i dess myndighetsutövning. I lagtexten uttrycks det ”genom att sätta sig till motvärn eller eljest med våld söker hindra någon i dess myndighetsutövning” (17 kap. 4 § Brottsbalken (BrB)). Vad som innebär att utöva myndighetsutövning har Högsta domstolen förklarat är någon som i sin befattning utövar en för det allmänna viktig funktion. Exempel är biljettkontrollanter, personer som arbetar inom rättsväsendet, ordningsvakter, poliser och dylikt (se NJA 2000 s. 116). Det som utförs ska alltså hindra en person som utövar myndighetsutövning, men det krävs inte att gärningsmannen ska lyckas med motståndet. För att ge exempel på våldsamt motstånd kan det röra sig om att utöva olika former av våld eller att slita i kläder. 


Hoppas att du fått svar på din fråga! 

Om du har fler funderingar är du alltid välkommen med fler frågor till Lawline eller boka tid med en av Lawlines duktiga jurister. 


Vänligen, 

Olivia SeverinssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övriga brott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo