FrågaSTRAFFRÄTTÖvriga brott03/04/2023

Vad innebär brottet spioneri?

Hej, Jag undrar vad som innefattas av brottet spioneri. Kan en person som bryter sig in i någons hus och buggar huset, datorer m.m. Dömas för spioneri? Om en företagare även bor i huset som driver ett företag, kan brottet då stärkas?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Jag tolkar din fråga som att du undrar vad brottet spioneri innebär samt om den situation du beskriver skulle kunna räknas som spioneri. I mitt svar kommer jag att använda mig av regler i lag om företagshemligheter och i brottsbalken (BrB).


Spioneri är ett brott mot Sveriges säkerhet
Brottet spioneri inordnas under kategorin brott mot rikets säkerhet. För att göra sig skyldig till spioneri krävs det att man, för att gå främmande makt eller motsvarande tillhanda, obehörigen anskaffar, befordrar, lämnar eller röjer en uppgift om försvarsverk, vapen, förråd, import, export, tillverkningssätt, underhandlingar, beslut eller något förhållande i övrigt vars uppenbarande för en främmande makt eller motsvarande kan medföra men för Sveriges säkerhet (19 kap. 5 § BrB).


Förenklat krävs alltså att man obehörigen får tag i en uppgift som skulle kunna innebära fara för Sveriges säkerhet som land om den uppenbarar sig för en främmande makt. Denna uppgift måste vara av ett av de slag som räknas upp i bestämmelsen, till exempel kan den handla om ett specifikt tillverkningssätt av vapen. Vidare krävs också att syftet med att man tar befattning med uppgiften ska vara att man vill gå främmande makt tillhanda. Man ska alltså sammanfattningsvis hjälpa en främmande makt genom att lämna dem en uppgift som kan innebära fara för Sveriges säkerhet.


Den situation du beskriver låter inte som spioneri
Situationen du beskriver verkar spontant inte vara spioneri. Enbart det faktum att man buggar en annan människa innebär inte att man begår brottet spioneri i lagens mening, även om man i vardagligt tal kan tala om att man på så sätt spionerar på personen. För att en person som bryter sig in hos någon annan och buggar huset och datorer ska kunna dömas för spioneri krävs det att personen på så vis får tag i en uppgift om exempelvis tillverkningssätt av vapen som denne sedan avser att lämna vidare till främmande makt. Det måste alltså finnas ett syfte att gå främmande makt eller liknande tillhanda. 


Det finns andra brott som kan bli aktuella i situationen
Finns inte syftet att gå främmande makt tillhanda och handlar det inte om uppgifter som kan innebära fara för Sveriges säkerhet kan det dock vara tal om några andra typer av brott.


Det faktum att man bryter sig in hos någon annan innebär att man olovligen tränger in i annans bostad. Således gör man sig skyldig till hemfridsbrott (4 kap. 6 § BrB).


Att bugga huset och datorer innebär att man olovligen med hjälp av tekniskt hjälpmedel i hemlighet avlyssnar ljud i rum som allmänheten inte har tillgång till. Därmed gör man i ett sådant fall sig skyldig till olovlig avlyssning (4 kap. 9 a § BrB).


Skulle det som du säger bo en företagare i huset och man genom att bugga huset och dator bereder sig tillgång till en företagshemlighet kan man göra sig skyldig till företagsspioneri (26 § lag om företagshemligheter). Ett exempel på vad som kan vara en företagshemlighet är uppgifter om affärs- eller driftsförhållanden inom en näringsidkares rörelse (se 2 § lag om företagshemligheter).


Jag hoppas att du känner att du fått svar på din fråga. Skulle du ha några ytterligare funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline igen!


Vänligen,

Hugo Wejsfelt BorellRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övriga brott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”