FrågaSTRAFFRÄTTÖvriga brott16/08/2022

Vad innebär brottet skydd av brottsling och hur görs en anmälan

Hej! Om en person gömmer någon som är efterlyst av polisen hemma hos sig, och den efterlysta personen blev gripen utanför dennas bostad och är nu dömd, kan man då anmäla den personen som skyddat brottslingen och vart vänder mig sig då om man vill att detta ska redas ut?

Lawline svarar

Hej! 

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. 

Jag tolkar din fråga som att du undrar om man kan anmäla en person som skyddat en brottsling och hur en anmälan görs. Brottet som skulle kunna aktualiseras är skydd av brottsling enligt 17 kap 11§ brottsbalken (BrB). 

Vad innebär brottet skydd av brottsling 

I bestämmelsen anges det att om någon döljer den som begått ett brott eller hjälper honom eller henne att komma undan döms för skyddande av brottsling till böter eller fängelse i högst två år. Vidare anges det att om personen inte insåg men hade skälig anledning att anta att den andre var brottslig döms till böter. En person som skyddar en brottsling kan dock bli fri från ansvar om gärningen med hänsyn till gärningsmannens förhållande (t.ex. närstående, jfr NJA 2015 s.31) till den som begått brottet, den brottslighet som denne begått och övriga omständigheter är att anse som ringa. I den sistnämnda situationen görs en helhetsbedömning av samtliga omständigheter för att avgöra om personen ska frias från ansvar. 

Slutsats

Av frågan framgår det inte vilket brott personen var efterlyst för och inte vilken relation den efterlyste hade med den som skyddade den efterlyste. Huruvida personen är närstående eller inte och vilket brott personen var efterlyst för kan avgöra om brottet skydd av brottsling blir aktuellt. Dessutom kommer en helhetsbedömning att göras i det enskilda fallet. Om du anser att ett brott har begåtts kan du göra en anmälan via polisens e-tjänst eller besöka en polisstation, se här. 

Du får gärna höra av dig om du har fler frågor!

Vänliga hälsningar, 


Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”