Vad innebär bostadsrättsföreningens stadgar?

Vår Brf önskar ta in en klausul om Brf KAN (mina versaler) ta ut en avgift för andrahandsuthyrning "...högst tio procent av prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken."

Om man slår på nämnda paragrafer kan man läsa att denna summa beräknas per person.

Det förefaller orättvist och stolpigt att räkna den ovanstående avgiften per person.

Om vi i andra hand hyr ut en mindre lägenhet till två personer blir upplåtelseavgiften dubbelt så hög som den som hyr ut en dubbelt så stor lägenhet till en person, trots att hyran/intäkten för den större lägenheten blir dubbelt så stor (hypotetiskt).

Känns som en orättvis regel, som slår till än den ena brf-innehavarens fördel/nackdel på ett sätt som rimmar illa med likabehandlingsprincipen (som borde gälla ekonomiska belastningar/debiteringar)

Är det rimligt att på stämman argumentera för att denna paragraf utgår i de nya stadgarna som skall röstas om?

I en annan paragraf i de föreslagna stadgarna står det: "6 § Delägande: Den som har förvärvat del i en bostadsrätt får vägras medlemskap i föreningen om inte bostadsrätten efter förvärvet innehas av makar, registrerade partner eller sådana sambor på vilka sambolagen tillämpas."

Betyder det att min sambo och jag (äger 50% vardera) kan låta vår dotter bo i lägenheten?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss med din fråga!

Eftersom din fråga innehåller två delfrågor tänkte jag besvara dem separat.

Angående prisbasbelopp

Det stämmer att prisbasbeloppet ofta används per person, men det är i sig bara en generell summa, se Socialförsäkringsbalken 2kap 6-7§§. Antagligen kommer summan tas ut för lägenheten, inte per person som äger den, alternativt hyr den, men är du osäker är det en bra idé att ställa frågan på stämman vad som avses. Annars gäller som du nämner den allmänna associationsrättsliga principen om likabehandling, men då dess innehåll är svårdefinierat går inte säkert att säga om den skulle brytas i detta fall. Exempelvis är det möjligt att föreningen anser att flera personer innebär ett större slitage på gemensamma ytor, och detta skulle då eventuellt kunna rättfärdiga en högre avgift. Återigen skulle jag råda dig att ta upp frågan på stämman och argumentera för din sak, om inte annat så ett förtydligande av bestämmelsens innebörd.

Angående medlemskap i föreningen

Att inneha medlemskap i en bostadsrättsförening är inte nödvändigtvis samma sak som att ha rätten att bo i bostadsrätten, exempelvis är hyresgäster inte medlemmar i föreningen. Formuleringen du nämner syftar till att uppmärksamma att en person som köper in sig i bostadsrätten, men inte är sambo eller gift med ägaren kan vägras medlemskap i föreningen. En person som förvärvar del i lägenheten men är ägarens sambo eller make får däremot inte förvägras medlemskap i föreningen enligt bestämmelsen.

Om dottern ska bo i lägenheten själv handlar det om en vanlig andrahandsuthyrning, och detta kräver i många fall godkännande av bostadsrättsföreningen. Ska hon istället bo med er i lägenheten kan hon flytta in närsom eftersom man har rätt att ha inneboende i sin lägenhet så länge det inte medför men för föreningen eller annan föreningsmedlem, se Bostadsrättslagen 7kap. 8§. Vill dottern däremot köpa in sig i lägenheten för att bo där har föreningen enligt stadgarna du nämnt rätt att neka hennes medlemskap, värt att notera är att många bostadsrättsföreningar kräver att personen som ska bo en längre tid i lägenheten är delägare i lägenheten.

Hoppas svaret varit till din hjälp, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!

Mvh,

Frida SundinRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”