Vad innebär boende- respektive umgängesförälder?

2020-01-25 i Barnrätt
FRÅGA
Hej, vad menas med stadigvarande boendeförälder? Betyder det att umgängesföräldern inte får träffa sitt barn varannan vecka?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Rättsliga förutsättningar
Då din fråga rör boende och umgänge finns reglerna i 6 kap. föräldrabalken (1949:381) (FB).

Angående "stadigvarande boendeförälder" finns ingen direkt definition i lagen. Frågan kring barnets boende regleras i 14 a § FB. Barnet kan bo hos den ena eller andra föräldern eller hos båda (växelvis, om föräldrarna inte bor ihop). Om barnet bara ska bo hos den ena föräldern brukar man kalla denne för boendeförälder och den andra för umgängesförälder. Boende kan fastställas genom dom eller avtal.

Umgänge regleras i 15-15 c §§. Enligt 15 § har barnet rätt till umgänge med den förälder den inte bor tillsammans med. Umgänget kan fastställas genom dom eller avtal, 15 a §.

Slutsats
Boende och umgänge är bara beroende av varandra på så vis att förutsättningen för barnets rätt till umgänge med en förälder är att barnet inte bor tillsammans med denne. Omfattningen av umgänget kan därför variera. I vilken omfattning barnet ska umgås med sin umgängesförälder ska framgå av den dom eller det avtal som fastställer umgänget.

Hoppas det här var till hjälp!

Med vänlig hälsning,

Johannes Weister
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1518)
2020-09-20 Skyldigheter och rättigheter - oönskad graviditet
2020-09-14 Får en 16-åring ge pengar till sitt yngre syskon?
2020-09-12 Vilken förälder ska ansvara för skjuts till och från umgänget?
2020-09-06 Barnrätt - Gemensam vårdnad

Alla besvarade frågor (84186)