Vad innebär begreppet sexuell posering i 6 kap. 8 § BrB?

Jag har en fråga: Några 16-åringar är lätt till moderat berusade på en fest och spelar "sanning och konka". En av ungdomarna tillfrågas att fejka en "doggy". Han tar med sig sin närmast sittande kompis ut på golvet, de tar av sig kläderna till boxer-shortsen och den förste killen gör "samlagsliknande" rörelser bak den andre killen i ca. 10 sek. Allt är frivilligt och alla skrattar, inkl. de två som "fejkade en doggy". Jag undrar om de två killarnas uppträdande är att anse som "sexuell posering" i den mening som avses i 6 kap. 8 § brottsbalken? (Frågan avser alltså inte om agerandet typiskt sätt var ägnat att skada killarnas hälsa eller utvekling, utan endast om de kan sägas ha poserat sexuellt i bestämmelsens mening).

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår det som att du undrar vad som avses med begreppet "sexuell posering" i 6 kap. 8 § BrB och om det således omfattar den handling som du berättar om i din fråga.

"Sexuell posering"

Den som blir utsatt för sexuell posering ska ha medverkat i eller utfört en sexuell handling eller en avklädd exponering av sexuellt slag. För en vuxen ska handlingen ha en klar och entydig sexuell karaktär. Handlingen ska ha utförts framför minst en annan person eller framför en kamera.

Handlingen som du berättar om i din fråga

När de två killarna som du berättar om gör samlagsliknande rörelser i underkläderna medverkar de i en sexuell handling (även i en avklädd exponering av sexuellt slag), som för en vuxen har en klar och entydig sexuell karaktär. Jag tolkar även din fråga som att det är flera personer som tittar på, varför även kravet på att handlingen utförs framför minst en person är uppfyllt.

Således kan killarna sägas ha poserat sexuellt i bestämmelsens mening.

6 kap. 8 § BrB förutsätter att fler förhållanden föreligger för att det ska utgör ett brott

Jag förstår att du endast var intresserad av att veta hur begreppet sexuell posering ska tolkas, men jag vill ändå påpeka att brottet utnyttjande av barn för sexuell posering förutsätter att fler förhållanden föreligger.

Av paragrafen framgår att det ska handla om någon som främjar eller utnyttjar att ett barn under femton år utför eller medverkar i en sexuell posering (första stycket). Är barnet över femton år men under arton år så ska poseringen dessutom vara ägnad att skada barnets hälsa eller utveckling (andra stycket). Därutöver krävs att den som främjar eller utnyttjar barnet har uppsåt (1 kap. 2 § BrB).

Hoppas att svaret har varit till din hjälp, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!

Med vänlig hälsning,

Minna WallRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Sexualbrott, 6 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo