​Vad innebär begreppet faktiskt handlande?

2019-04-09 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
vad betyder begreppet "faktiskt handlande"
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag antar att din fråga handlar om att skilja på begreppen ärende och faktiskt handlande, en fråga som är viktigt i den offentliga förvaltningen. För att svara på frågan kommer jag att gå in i förvaltningslagen(FL). De flesta regler i lagen gäller endast ärenden och inte faktiskt handlande, undantagen är reglerna om service och samverkan.

Ärende

Ärende beskrivs i doktrinen som ett förfarande som efter en handläggning utmynnar i ett beslut som är juridiskt bindande för personer. Begreppet ärende omfattas av en rad handläggningsregler i förvaltningslagen och bidrar till en ökad rättssäkerhet för den enskilde. Ett exempel på ett ärende är när en lärare examinerar en student eller när en kriminalvårdare omhändertar ett föremål.

Faktiskt handlande

Med faktiskt handlande menas att man inom den offentliga förvaltningen utför uppgifter som inte är ärenden. Exempel på detta är en lärare som genomför en lektion eller en kriminalvårdare som visiterar en intagen.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Daniel Sandström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förvaltningsrätt (496)
2020-01-29 Från vilken dag gäller fristen för överklagande av myndighetsbeslut?
2020-01-28 Hur får man tillbaka ett indraget körkort?
2020-01-23 Tid för överklagan i förvaltningsrätt
2020-01-21 Anonym orosanmälan

Alla besvarade frågor (77197)