Vad innebär avtalsfrihet?

2019-05-15 i Avtal
FRÅGA
Vad innebär avtalsfrihet och finns det någon relevant lag som exemplifierar detta?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Avtalsfrihet innebär att man är fri att avtala om vad man vill, och fri att inte avtala om man inte vill. Avtalsfriheten innebär helt enkelt att man själv bestämmer om man ska ingå avtal, vem man ska ingå avtal med och vilket innehåll avtalet ska ha.

Det finns ingen speciell lag som särskilt stadgar avtalsfriheten på samtliga områden där denna råder, men avtalslagen ställer upp vissa gränser för den. I 3 kap. avtalslagen finns ogiltighetsgrunder när avtal inte är giltigt, exempelvis om avtalet ingåtts under tvång.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Jonna Johansson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll