Vad innebär att ärva med full äganderätt?

Jag har en fråga om en formulering i mina föräldrars inbördes testamente.

I testamentet står: "Undertecknade äkta makar, x och y, förordnar härmed såsom vår yttersta vilja och testamente, att den av oss som överlever den andre skall med äganderätt erhålla all den avlidnes kvarlåtenskap med undantag för den avlidnes särkullbarns laglott.

Därvid skall våra gemensamma bröstarvingar på sin lott äga rätt att erhålla fastigheten Glemminge 140:2."

Frågan gäller den juridiska betydelsen av begreppet "äganderätt" i sammanhanget.

Min mamma dog för länge sedan, och fastigheten nämnd i testamentet är också såld. Bröstarvingen är jag som skriver detta. Nu har min pappa börjat oroa sig för att han lever upp vad han kallar för mitt morsarv. Jag tolkar testamentet som att han får göra vad han vill med mammas kvarlåtenskap, och om det inte finns några pengar kvar när han dör så är det inte mer med det.

Så, går det att utläsa från testamentet ifall pappa är skyldig att låta mig ärva någonting. Ett morsarv, alltså.

Tack på förhand, och hoppas att det framgår vad jag menar.


Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

För att kort svara på din fråga så tolkar jag testamentet på samma sätt som du gör. Jag förklarar lite mer ingående hur jag tänker nedan. För att svara på din fråga kommer jag använda mig av ärvdabalken (ÄB).

Laglott och efterarv

Som bröstarvingar till er mamma har ni minst rätt till er laglott i arv. Detta innebär att föräldrar inte med avsikt kan göra sina barn helt arvlösa (ÄB 7 kap. 1 §). Skillnaden mellan särkullbarnet och dig som gemensamt barn är att du inte har samma möjlighet som särkullbarnet att kräva ut arvet direkt. Istället var det din pappa som ärvde sin fru och du fick rätt till efterarv (ÄB 3 kap. 1 § första stycket). Efterarv innebär förenklat att du har rätt till en andel ur din pappas kvarlåtenskap som arv efter din mamma, eller morsarvet som du kallar det. Det finns dock en risk med efterarv. Så länge din pappa inte avsiktligen har minskat på sin kvarlåtenskap för att du inte ska få ärva så finns det förmodligen ingen ersättning att få (ÄB 3 kap. 3 §). Anledningen till att särkullbarn har rätt att kräva ut sin laglott med en gång beror på att det ska fungera som säkerhet då den person som ärver inte är biologisk förälder till särkullbarnet.

Vad betyder full äganderätt?

I det här fallet är motsatsen till äganderätt, eller full äganderätt som en också kan säga, fri förfoganderätt. Att testamentera bort egendom med fri förfoganderätt innebär att den personen som ärver får spendera egendom precis som hen vill under sin livstid, men det finns vissa undantag. Till exempel är det inte tillåtet att skänka bort en stor del av egendomen eller skriva ett testamente angående just den egendomen. Detta beror på att arvet efter den först avlidne makan/maken ska fördelas till dennes arvingar när även den som ärvt med fri förfoganderätt gått bort (ÄB 3 kap. 2 § första stycket).

Att ärva med full äganderätt innebär istället att den som mottar arvet inte behöver ta hänsyn till den först avlidnes arvingar. Har du ärvt egendom med full äganderätt får du alltså både ge bort och testamentera bort den.

Vad innebär det här för dig?

Att din pappa har ärvt med full äganderätt innebär alltså att han får göra vad han vill med kvarlåtenskapen. Du har dock rätt till efterarv efter din mamma eftersom en bröstarvinge alltid har rätt till sin laglott. Eftersom det har gått lång tid så skulle jag säga att det är rimligt att din pappa levt upp pengarna som han fått efter sin fru. Därför skulle jag heller inte säga att din pappa har någon skyldighet att se till så att du får ut arvet efter din mamma. Om din pappas kvarlåtenskap inte är tillräcklig för att du ska få ut ditt morsarv finns det troligtvis inte så mycket att göra åt saken.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga! Har du fler funderingar eller om du vill att jag ska förtydliga något får du gärna återkomma.

Med vänliga hälsningar,

Mimmi JohanssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Övrigt? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning