Vad innebär arv med fri förfoganderätt mellan sambor?

2017-05-28 i Sambo
FRÅGA
Hej! Jag undrar följande: min sambo och jag skrev ett inbördes testamente där det står att Vi är överens om och bestämmer följande:Den av oss som överlever den andre, ska få all den avlidnes egendom med fri förfoganderätt. Efter den sist avlidnes död ska kvarlåtenskapen fördelas mellan bägges våra arvingar enligt lag. Min sambo har nu avlidit och om jag inte missuppfattat vårt testamente så står jag som ensam arvtagare. Om inte varför denna skrivning?Med vänliga hälsningar
SVAR

Hej, och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.

Eftersom du och din sambo inte var gifta finns det ingen arvsrätt i lag, det krävs ett testamente. Man kan dock inte skapa samma skydd från gemensamma barn genom ett testamente som man får vid ett äktenskap. Barn till den avlidne har alltid rätt att få ut sitt arv direkt om föräldrarna inte är gifta. Man kan testamentera bort allt utom laglotten. Laglotten är halva arvslotten (se ärvdabalken 7 kap. 1 §), i ert fall så kommer din sambos barn ha rätt att få ut hälften av det arv som de enligt lag har rätt till - även om det är era gemensamma barn (se ärvdabalken 7 kap. 3 §). Däremot kommer du att få ärva resterande kvarlåtenskap (med fri förfoganderätt), när du avlider kommer din sambos barn (även gemensamma barn) att få resten av sitt arv genom efterarv. Efterarv består av en kvotdel i den framtida kvarlåtenskapen efter dig.

Det ska tilläggas att det krävs att barnen begär jämkning av testamentet för att få ut sin laglott, det sker inte automatiskt.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Rebecca Axelsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo (491)
2021-07-14 Tolkning av testamente mellan sambor
2021-07-14 Vad händer med bostadsrätten om ens sambo dör?
2021-06-30 Bodelning vid samboförhållandets upphörande
2021-06-30 Bröstarvingars rätt till sin laglott

Alla besvarade frågor (94175)