Vad ingår vid köp av fast egendom?

Vi har en Hälsingebock på fasaden till vårt hus som vi bott i i 1,5 år. Nu hör förra ägaren av sig och frågar om han kan komma och hämta den. Har han rätt att hämta den? Vi vill gärna ha kvar den där och trodde att den tillhörde huset.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag uppfattar din fråga som att ni har en typ av fasaddekor (Hälsingeboken) på utsidan av huset. Jag utgår från att det rör sig om köp av fast egendom, dvs att det inte är en bostadsrätt eller hyresrätt.

Jag bifogar en bild här så ni förstår var jag utgår från att det är för något, tryck på den blåa texten för att se bilden: Hälsingabock.

För att besvara er fråga ska jag redogöra översiktligt för vad som ingår när man köper ett hus och slutligen besvara om Hälsingabocken anses ha ingått i ert köp.

Er fråga regleras i Jordabalken (JB).

Vad ingår vid ett köp av fast egendom?

Utgångspunkten för vad som ingår i köpet framkommer av objektbeskrivningen i avtalet (köpekontraktet). I ert fall är det troligt att hälsingebocken inte framkommit specifikt i avtalet, således måste vi utreda om det kan vara ett byggnadstillbehör som ska anses tillhöra den fasta egendomen.

Vad är byggnadstillbehör?

Byggnadstillbehör är alla anordningar i huset som man något förenklat kan utgår från har ett tekniskt samband med huset eller dess funktion samt är inrättat för stadigvarande bruk, dessa delas in i 2 kategorier:

allmänna fastighetstillbehör och (2 kapitlet. 1 § JB).byggnadstillbehör (2 kapitlet. 2 § JB).

TIll den första kategorin hör annan byggnad som tillhör fastigheten, el-ledningar och träd på stående rot. Man kan sammanfattningsvis säga att det rör sig om föremål som har ett yttre mekaniskt samband med fastigheten.

Nästa kategori, byggnadstillbehör, räknas fast inredning eller andra föremål som anbringas fastigheten om det är avsett för stadigvarande bruk. Med andra ord så krävs det att inredningen på något sätt har bultats fast eller på annat sätt monterats till själva huset och att inredning är avsedd för att tillhöra fastigheten över en lång tid.

Utifrån min utgångspunkt så har hälsingebocken monterats till fastigheten genom spik, skruv eller på annat sätt som gör att den inte lätteligen kan tas bort vilket vidare talar för att den är avsedd för stadigvarande bruk. Den utgör därmed ett byggnadstillbehör enligt 2 kapitlet 2 § JB.

Det går självklart från säljarens sida att argumentera för att hälsingbocken inte är "avsedd för stadigvarande bruk" eller har monterats på ett sådant sätt att den ska anses utgöra byggnadstillbehör. Men så länge vi utgår från att den har blivit ordentligt monterad till fasaden så lär en sådan argumentationslinje bli svår att vinna framgång med.

Kan säljaren kräva att få tillbaka hälsingebocken?

I och med att vi nu konstaterat att det är ett byggnadstillbehör så innebär det att bocken ska anses tillhöra byggnaden och ingick därmed i köpet. Om inte säljaren i ert köpeavtal har förbehållit sig äganderätten till bocken har denne inte rätt att återfå bocken, den tillhör fastigheten och har därmed "ingått" i köpet.

Slutsats

I sådana här situationer är det alltid lämpligt att försöka samråda med säljaren och komma fram till en lösning sinsemellan. Faktum kvarstår däremot att ni är inte skyldiga att ge bort bocken, den tillhör fastigheten och är därmed er egendom.

Om ni önskar få ytterligare hjälp i ert ärende är ni välkomna att kontakta oss här:

Hoppas du fick svar på din fråga,

MVH

André BlomquistRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”