Vad ingår i vårt garantiåtagande vid större entreprenad?

2020-05-16 i Avtal
FRÅGA
Hej,Vi är ett måleriföretag som utfört en större ROT-entreprenad. Där vi spacklat och målat 84 lgh. Nu har byggaren efter 2 år gjort en garantibesiktning, där de ska åtgärda en hel del fel. Bl a sprickor i takvinklar och innerhörn. Dessa sprickor anser byggaren ska ingå i vårt garantiåtagande, alltså att vi ska åtgärda detta utan betalt. Vi anser att vi inte gjort något fel, utan att det är vanliga sättningsskador.Vem har rätt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Som jag förstår det av frågan har ni utfört en större ROT-entreprenad innefattande spackling och målning av 84 lägenheter. Kunden har nu gjort en garantibesiktning och upptäckt en del sprickor i takvinklar och hörn. Enligt kund ska dessa sprickor åtgärdas av er då det ska ingå i ert garantiåtagande, dvs att det ska åtgärdas utan ersättning till er. Ni anser att ni inte gjort något fel, utan att det är vanliga sättningsskador.

För att utröna vad som ingår i ert garantiåtagande måste en genomgång ske av avtalet mellan er och kunden. Desto tydligare avtal ni har av vad som innefattas desto enklare blir det att avgöra. Om det t.ex. står att garantin inte omfattar naturliga sättningsskador täcker garantin det inte heller. Det kan dock bli en tvist för avgörande om det är sättningsskador eller inte. Om ert garantiåtagande är otydligt formulerat blir det i slutändan upp till domstol att avgöra vad som ingår och vad som inte ingår, för det fall att ni inte kan enas.

Om ni anser att kunden har fel och att det inte ingår i ert garantiåtagande bör ni informera kund härom och varför ni anser att det inte ingår i garantin. I slutändan blir kunden tvungen att vända sig till domstol för att få avgjort om det ingår i ert garantiåtagande eller ej. Tyvärr går det inte att ge ett klart svar avseende vem som har rätt. Ofta går det i ärenden som ert inte att avgöra om inte avtalet och ert åtagande är väldigt tydligt formulerat. Om du vill ha en närmre prognos för att tydligare kunna argumentera för att det inte ingår i ert garantiåtagande är min rekommendation att du anlitar en jurist som går igenom avtalet och ert garantiåtagande ni har med kunden. Juristen kan givetvis även kontakta kunden (er motpart) och redovisa er inställning.

Är du intresserad av att anlita en av våra jurister för ändamålet är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se. Vi erbjuder möten dels per telefon, men även per e-post eller Skype; det som passar bäst för er!

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1456)
2021-04-18 Räknas det som avtalsbrott när användare inte följer användarvillkor?
2021-04-12 Hur ska du utforma en uppsägning av borgensåtagande för bostadshyra?
2021-04-06 Kan man avtala bort giltiga betalningsmedel?
2021-04-03 Måste man säga att man är sambo i sin lånelöfte?

Alla besvarade frågor (91308)