Vad ingår i samboegendom om vi separerar?

FRÅGA
Hej.Jag bor i en hyreslägenhet och står själv på och för kontraktet.Om min pojkvän flyttar in och blir min sambo, utan att stå på kontraktet, har han då rätt till min lägenhet om vi skulle separera?Och bilen som står på mitt namn, spar pengar jag har på banken, mina möbler, har han nån rätt till de om vi separerar??
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om du och din pojkvän flyttar ihop i gemensam bostad blir ni sambos i lagens mening och sambolagen kommer att bli tillämplig vid ett potentiellt uppbrott (huvudregeln är alltjämt att förhållandet ska ha varat i mer än sex månader). Detta innebär att allt ni införskaffat vad gäller bostad och bohag för gemensamt bruk under samborelationen kommer anses vara samboegendom. Detta är viktigt att lyfta fram då samboegendomen fördelas lika mellan sambos vid förhållandets upphörande om det begärs av någon av dem (se mer om detta i sambolagens 3-8 §§).

I och med att kriteriet för samboegendom är att gemensam bostad och bohag förvärvats för gemensam användning följer det att vare sig din lägenhet eller dina möbler, som du införskaffat innan din pojkvän flyttat in, kommer att utgöra samboegendom. Med bohag avses möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre som är avsett för det gemensamma hemmet. Bil och sparpengar på banken faller därmed även de utanför definitionen och kommer inte ingå i en potentiell bodelning.

Det som din pojkvän skulle ha rätt till vid separation är bostad och bohag som ni förvärvar under samboförhållandet gång. Här undantas dock sådant bohag som används uteslutande för den ena sambons bruk. Sambolagens bestämmelser går vidare att inskränka genom upprättandet av ett samboavtal (9 § sambolagen). Det innebär att ni kan avtala om att viss egendom inte ska ingå i bodelning, även om det införskaffats för gemensamt bruk, genom att enbart utgå från ägarförhållandet.

Om du har några följdfrågor är du välkommen att återkomma med en ny fråga.
Om du vill ha hjälp med att upprätta ett samboavtal kan du kontakta någon av våra jurister här.

Vänligen

Johan Tivéus
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2631)
2020-05-27 Vem får behålla hunden vid avslutat samboförhållande?
2020-05-27 Vad ingår i en bodelning mellan sambor?
2020-05-27 Bodelning sambor - gemensam bostad
2020-05-25 Vad ärver den efterlevande sambon?

Alla besvarade frågor (80337)