Vad ingår i en sambodelning och hur fördelas egendomen?

FRÅGA
Hej!Jag och min sambo ska separera och vi har börjat diskutera om vi ska göra en bodelning eller om vi ska dela upp våra grejer själva.Det är så att personligen köpt en hel del dyra verktyg medan min sambo har köpt en del inredning till hemmet. Det är väl så att oavsett vem som betalat vad så ska allting delas 50/50?Sen har jag en fråga till, min sambo har 2 barn från ett tidigare förhållande som bor hos oss, ska dem grejer som köpts till barnen oavsett om jag varit med och betalat och vara med i bodelningen, ex säng, husgeråd (barren ska snart flytta hemifrån), byråer etc?Tack på förhand!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar vad som ska ingå i en sambodelning samt hur egendomen ska fördelas, varför jag kommer leta lagstöd för mitt svar i Sambolagen (SamboL).

Vad ska ingå i sambodelning?
När ett samboskap avslutas ska en bodelning av samboegendomen ske på begäran av en av samborna (8 § SamboL). Samboegendomen är den egendom som ska delas lika mellan samborna vid en bodelning (14 § SamboL). Vad som räknas som samboegendom är bohag och gemensam bostad om dessa köpts med syftet att vara för gemensam användning (3 § SamboL). All egendom som genom arv, testamente, gåva etc. givits en sambo med förbehåll om att vara enskild egendom ska inte anses som samboegendom (4 § SamboL). Med gemensam bostad ska förstås sådan bostad som köpts/hyrts med syftet att vara sambornas bostad och faktiskt huvudsakligen är det (5 § SamboL). Med gemensamt bohag räknas möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre om det är avsett för det gemensamma hemmet. Detta gäller såvida bohaget i fråga inte används av bara den ena sambon (6 § SamboL).

I övrigt ska det vid bodelningen räknas ihop vilka tillgångar som är samboegendom samt andelarna i dessa (12 § SamboL). Härefter räknas skulder av från vardera sambo för att täcka de individuella skulder de har som härstammar från samboegendomen. I fall när ena sambon inte kan betala av sina skulder, som visserligen inte är kopplade till samboegendomen, med sina egna tillgångar kan en del betalas av med hjälp av samboegendomen. Detta är dock en sista utväg och en oförmåga att betala måste styrkas av den som behöver "hjälpen" (13 § SamboL). Vad som sedan återstår av de totala tillgångarna, när skulderna räknats av, delas lika mellan samborna (14 § SamboL). Detta innebär att avbetalning av varje sambos skulder kan resultera i att en av samborna får hjälp av de gemensamma tillgångarna för att täcka sina skulder.

Bodelning i ditt fall
Inredning och liknande som hör till hemmet kommer troligtvis ingå i bodelningen då det är svårt att påstå att detta inte är ämnat att användas av båda samborna.

För verktygen är det desto svårare att avgöra huruvida de ska ingå i bodelning eller inte. Jag skulle säga att det beror på hur de har använts. Har de använts för det gemensamma hemmet eller för att renovera och liknande då bör de ingå i bodelningen i och med att de kommit till bådas användning i sådant fall. Är det istället så att verktygen uteslutande bara använts av dig, för sådant som inte ingår i hemmet, då bör de inte ingå i bodelningen. Mer exakt än så är svårt att vara då jag saknar hela bilden.

Vad gäller frågan om saker till barnen ska ingå i bodelning eller inte, så brukar det bestämmas utifrån hur sakerna används av barnen och hur gamla de är. Saker som är till för personligt bruk, som kläder, ingår inte i bodelning då det anses vara barnens tillhörigheter. Möbler och liknande är å andra sidan bara beroende av barnens ålder. Om barnen är gamla, vilket jag förstår att de är utifrån din fråga, så ska de anses själva äga exempelvis sängar och liknande vilket innebär att dessa saker inte ska ingå i bodelningen. Om barnen hade varit små, så hade möblerna ansetts tillhöra de vuxna och hade således utgjort samboegendom i en bodelning.

Sammanfattning
Vad som ska ingå i bodelning är beroende av hur boendet och bohaget har använts och inte av vem som betalat vad. Är dessa saker köpta för att användas av er båda så kommer de ingå i bodelningen och delas lika mellan er efter avräkning av skulder. Vad gäller sakerna som används av barnen, så kommer de anses tillhöra barnen på grund av deras ålder och alltså undantas från bodelningen.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Carl Jansson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2556)
2020-02-24 Kan jag drabbas av min sambos studielån vid separation?
2020-02-23 Samboegendom & 22 § SamboL
2020-02-23 Ingår bilar i samboegendom?
2020-02-23 Betalning av hyra efter att ett samboförhållande har upphört

Alla besvarade frågor (77333)