Vad ingår i en bodelning utan äktenskapsförord?

2017-10-28 i Bodelning
FRÅGA
Ingår alla utköpta verktyg! Lastbilar mm i en bodelning mellan makar då inget äktenskapsförord finnes
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågan som du ställer regleras i äktenskapsbalken (ÄktB).

Vilken egendom ska ingå i bodelningen?
I en bodelning ska båda makars giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB).

En makes egendom är giftorättsgods om det inte är att anse som enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB).

Vad som i sin tur är enskild egendom regleras i 7 kap. 2 § äktenskapsbalken och innefattar bl.a. sådan egendom som blivit enskild genom ett äktenskapsförord (punkt 1), genom en gåva, ett testamente eller ett arv, med specifikt villkor om att det ska vara mottagarens enskilda egendom (punkt 2-4).

Undantagsbestämmelse för egendom med personlig karaktär
Som beskrivits ovan ska alltså makarnas egendom som inte är enskild, utgöra giftorättsgods och ingå i bodelningen. Däremot finns det ett undantag från detta. Varje make har rätt att, i skälig omfattning, undanta egendom från bodelningen så som kläder och andra föremål som maken har uteslutande till sitt personliga bruk, liksom personliga presenter (10 kap. 2 §).

Vilken tidpunkt är relevant för vilken egendom som ska omfattas i bodelningen?
När ansökan om äktenskapsskillnad kommit in till tingsrätten fryses makarnas egendomsförhållanden. Denna tidpunkt brukar kallas för den kritiska tidpunkten. Det är bara den egendomen och de skulder som finns vid den kritiska tidpunkten som ingår i bodelningen (9 kap. 2 § ÄktB). Däremot har en make redovisningsplikt för förvaltningen av sina tillgångar och skulder från den kritiska tidpunkten fram tills det att bodelningen faktiskt utförs (9 kap. 3 § ÄktB). Redovisningsplikten innebär att vardera make är tvungen att förvalta sin egendom i båda makarnas intresse eftersom giftorättsanspråket realiseras i samband med ansökan. Vid en situation då en make, efter den kritiska tidpunkten, gör sig av med sådan egendom som ska ingå i bodelningen uppkommer en redovisningsfordran. Det betyder att trots att egendomen inte längre finns kvar ska dess värde tas upp som tillgång på ägarmakens sida vilket i sin tur kommer att ge den andre maken större andel vid bodelningen. Observera att egendom som är köpt efter den kritiska tidpunkten för lön eller pengar som inte är giftorättsgods inte heller ska räknas med i den framtida bodelningen.

Avslutningsvis och utefter min uppfattning av din situation, ska både verktygen och lastbilarna ingå i bodelningen då det inte framkommer någon indikation i din beskrivning på att det dels skulle vara enskild egendom och det borde heller inte falla under undantaget för personlig egendom. Detta är under förutsättningen att egendomen fanns vid den kritiska tidpunkten som beskrivits ovan.

Hoppas detta var svar på din fråga!
Kommentera gärna nedan om det skulle uppstå ytterligare funderingar.

Vänliga hälsningar,

Melina Trydegård
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2868)
2021-09-16 Vilken tidpunkt ska användas för värdering av bostad vid en bodelning?
2021-09-15 Bodelning vid separat ekonomi?
2021-09-14 Beräkning av vad man ska betala sin make om man vill bo kvar i bostaden
2021-09-14 Kan ena maken få en viss summa pengar istället för att dela upp egendom vid bodelning?

Alla besvarade frågor (95665)