FrågaFAMILJERÄTTBodelning29/07/2022

Vad ingår i en bodelning om makarnas egendom är enskild egendom?

Jag och min fru har äktenskapsförord. "all den egendom som var och en av oss nu äger och all egendom som var och en av oss i framtiden förvärvar skall vara varderas enskilda egendom. Även avkastningen å all ovan nämnda egendom skall vara varderas enskilda egendom" Vi köpte hus efter att vi gift oss. Huset finansierades till 50% av vinsten från min frus tidigare lägenhet och till 50% av lån. Huset står skrivet på min fru och lånen likaså förutom ett par senare upptagna renoveringslån som står på oss båda. Alla räntor och amorteringar har betalats i den gemensamma ekonomin. Har jag rätt till 25% av värdet på huset vid en bodelning?

Lawline svarar

  

Hej, 

Tack att du vänder dig till Lawline med din fråga! 

Allmänt gäller att makars egendom ska ingå i en bodelning om det är giftorättsgods (se 10:1 Äktenskapsbalken). Makars egendom kan uteslutas som giftorättsgods om de har skrivit äktenskapsförord (se 7:3 äktenskapsbalken). Det blir då enskild egendom och ska därför inte ingå i en bodelning, dvs det ska inte fördelas mellan makarna vid en eventuell äktenskapsskillnad (se 7:1 Äktenskapsbalken). I 7:2 andra stycket äktenskapsbalken talas det om att avkastning av enskild egendom är giftorättsgods, om inte annat har föreskrivits genom en sådan rättshandling som avses i första stycket. Rättshandlingen som lagen menar kan vara bland annat äktenskapsförord. I 9:1 första stycket äktenskapsbalken talas det om att bodelning inte behövs, om makarna endast har enskild egendom och ingen av dem begär att få överta bostad och/eller bohag från den andra maken. Bestämmelsen innebär inte ett förbud mot att bodelning förrättas. I stället har praktiska skäl anförts för att makarna har tillgång till bodelningsförfarandet för att klara ut vilken enskild egendom som tillhör antingen den ena eller andra maken (prop. 1986/87:1 s. 114 f). 

Vad gäller i ert fall? 

Äktenskapsbalken gör det möjligt att frångå en fördelning av makarnas tillgångar vid en äktenskapsskillnad om makarna har skrivit äktenskapsförord. Detta har ni gjort. Den avgörande utgångspunkten torde då vara villkoren i äktenskapsförordet som ni har kommit överens om. 

Att ni har betalt lån och amorteringar från er gemensamma ekonomi torde kunna likställas med att du ”köper in dig i huset”. Detta överensstämmer med villkoret i äktenskapsförordet, ” all egendom som var och en av oss i framtiden förvärvar skall vara varderas enskilda egendom”. Enligt min mening bör du ha rätt till en så stor del av huset som du har betalt räntor och amorteringar för. När det gäller renoveringslånen, är min mening att du bör kunna få ut en sådan stor del som din ersättning motsvarar vid en värdering av egendomen som har renoverats vid äktenskapsskillnadstillfället. 

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline

Vänliga hälsningar,

David AlmRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”