Vad ingår i en bodelning mellan sambor?

FRÅGA
Det är så att min sambo vill separera, vi har en gemensam bostadsrätt som vi köpt tillsammans. Han la in kontantinsatsen på den då han sålde sin tidigare bostad före mig. Mina pengar på min bostad la vi på bilar, saker till huset och en resa. Vi har inte skrivit något avtal om pengar. Bostaden äger vi 50/50, likaså lånen står vi på 50/50. Nu hävdar han att han ska ha tillbaka hela kontantinsatsen vid försäljning. Jag har under tiden tillsammans haft en lägre inkomst än vad han har. Bolånen har betalats från ett gemensamt konto där han eller jag satt in pengar (olika från månad till månad).Har han rätt till hela kontantinsatsen vid försäljning och kan han hävda min inkomst som skäl till att han ska ha betalat mer vid en eventuell process?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad säger lagen?

Då du uppger att ni inte skrivit några avtal kring egendomen blir sambolagen (2003:376) tillämplig vid bodelning. (9 § sambolagen e contrario) När ett samboförhållande upphör ska all samboegendom delas lika mellan samborna. (8 § sambolagen och 14 § sambolagen) Vad som utgör samboegendom är sådan bostad och egendom som införskaffats för gemensamt bruk, den betalda resan räknas därmed inte in. (3 § sambolagen) Från din fråga synes det som att både bostadsrätten, bilen samt möblerna införskaffades för gemensamt bruk vilket ger dem karaktären av samboegendom. (5 § sambolagen samt 6 § sambolagen)

Finns det undantag till likadelning?

Enligt ovan ska samboegendomen delas lika mellan samborna vid en separation. Ifall bostadsrätten har införskaffats för gemensamt bruk innebär detta att dess värde ska ingå i bodelningen. (8 § sambolagen och 3 § sambolagen) I sambolagen finns det en möjlighet till jämkning av bodelningen ifall det synes oskäligt att samboegendomen skulle delas lika mellan samborna. Jämkningen innebär att en sambo erhåller mer från bodelningen. I en bedömning huruvida en likadelning skulle vara oskäligt tas det hänsyn till samboskapet längd, sambornas ekonomiska förhållande samt omständigheterna i övrigt. Det sker en helhetsbedömning kring huruvida en jämkning ska ske, men en jämkning är tänkt att ske i undantagsfall. (15 § sambolagen)

Sammanfattning

Då den egendom du nämner verkar ha varit anförskaffad för gemensamt bruk innebär det att värdet av egendomen samt bostaden ska delas lika mellan er. Möjligheten till jämkning är tänkt att tillämpas i undantagsfall men ifall den tillämpas så kan hänsyn tas till vardera sambos ekonomiska förhållanden.

Hoppas det var svar på din fråga. Du är även varmt välkommen med en ny till oss på Lawline!

Mvh,

Caroline Båghammar
Fick du svar på din fråga?