Vad ingår i en bodelning mellan sambor?

FRÅGA
Om ett samboförhållande upplöses på grund av otrohet och den ena sambon äger bostaden sedan tidigare och innan vi träffades, och även haft möbler sedan jag träffade min sambo. Och när vi blev sambon bidrog endast jag med att köpa ytterligare möbler till ett värde på 100 000 ca, eftersom jag jobbade och killen pluggade och hade ingen inkomst. Vad kommer att ingå i bodelningen? Lägenheten antar jag att jag får behålla? Men hur är det med möblerna?(jag har stått för allt). Min kille har en skuld på 40 000 på grund av spelmissbruk ( under tiden vi var tillsammans). Och han äger en bil som är värderad till 60 000 kr. Vad kommer att ingå i bodelningen? Kommer killen få hälften av mina möbler trots att han ej bidragit med något. Och kan hans skuld räknas med vid bodelningen?Jag har ju totalt lagt ner 100 000. Och han ingenting. Kan man ändå bli tvungen till bodelning? Och det ska väl delas lika? Det blir ju orättvist för mig isf. Och min lgh som jag köpte innan förhållandet och möblerna som fanns då kan han väl ej få? Säg att värdet på dem låg på 60 000 totalt. Och kommer mitt ex skuld avräknas ? Och hans bil kommer väl ej ingå i bodelningen eller??
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

SL = sambolag.

Enskild egendom = Egendom som inte utgör samboegendom.

När det gäller sambors bostad och bohag så är sambolagen tillämplig. Tillämpning av lagen kräver på er situation kräver att ni räknas som sambos i sambolagens mening. Detta gör ni om ni har stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll, eller rättare sagt att ni gjorde detta fram till att samboförhållandet upplöstes. 1 § första stycket SL.

Ett samboförhållande kan upplösas på flera olika sätt vilka räknas upp i 2 § SL. Värderingen av samboegendomen tar sin utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då samboförhållandet upplöstes, det är alltså bara sådana saker som fanns när samboförhållandet upplöstes som ska ingå i bodelningen. Eftersom det kan gå ganska lång tid mellan samboförhållandet upplöses och bodelning sker så är det viktigt att ha koll på när detta har skett. 8§ andra stycket SL.

Vad ingår i en bodelning?

Lagen gäller som sagt sambos gemensamma bostad och bohag. För att bostad och bohag ska kvalificera sig som samboegendom och därmed ingå i en bodelning så krävs att egendomen förvärvats för gemensam användning. Det finns två typer av egendom som inte ingår i bodelning, det handlar om egendom som gjorts till enskild genom gåva eller testamente alternativt undandragits bodelning genom ett samboavtal som ni har skrivit under. Är inte detta fallet så kan du bortse från dessa undantag.

Lägenheten

Eftersom du hade lägenheten sedan innan ni blev sambos så är den inte förvärvad för er gemensam användning och ingår därför inte i en bodelning.

Möblerna

Möbler utgör bohag i sambolagens mening under förutsättning att dessa inte använts uteslutande av ena sambon. 6§ SL. När det gäller de möbler som du ägde innan ni flyttade ihop så är inte dessa förvärvade för gemensam användning och ska därför inte ingå i en bodelning. De möbler som du köpt in under samboförhållandet är dock förvärvade för gemensam användning och kommer därför att ingå i bodelningen.

Bilen

Bilen är vare sig bostad eller bohag och kommer därför inte att ingå i en bodelning.

Skuldtäckning

När det är fastslaget vilken egendom som är samboegendom så ska skuldtäckning göras. De skulder som fanns när samboförhållandet upplöstes ska dras av från er respektive egendom. De skulder som ska dras av i första hand är sådana som är hänförliga till samboegendomen, exempelvis ett lån kopplat till en bostadsrätt som utgör samboegendom. Om en sambo har skulder som inte är hänförliga till samboegendomen på något sätt så kan denne få täckning ur samboegendomen om den enskilda egendomen inte räcker för att täcka dessa skulder. 13§ SL. När det gäller din sambos skuld på 40 000 så kan han alltså få täckning ur samboegendomen om hans bil och eventuell annan enskild egendom som han äger inte räcker för att täcka denna skuld.

Bodelning

En bodelning sker inte automatiskt utan äger bara rum om någon av samborna begär det. En sådan begäran ska framställas senast ett år efter den dag samboförhållandet upphörde. Detta är ytterligare en anledning till varför det är viktigt att hålla koll på när samboförhållandet upphörde. Du kan alltså bli tvingad till en bodelning om din sambo begär det innan tidsfristen har löpt ut. 8§ SL.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Har du några ytterligare frågor eller vill ha något i svaret förtydligat så är det bara att höra av dig.

Vänligen,

Christian Sörqvist
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?