Vad ingår i en bodelning? Kan man tvinga sin sambo att flytta?

2017-09-24 i Bodelning
FRÅGA
Äger en BR till 100%, pojkvännen flyttade in efter 6 mån. Vi har bott ihop i mer än 6 år. Nu ska vi separera, inget samboavtal är skrivet. Vi bor fortsatt ihop men han har en ny flickvän. vad gäller för regler kring min BR? Är hälften hans?? Kan han kräva att få halva bohaget av det vi inköpt tillsammans oavsett vem som betalade? Har en del saker inköpta före vi flyttade ihop, de har jag förstått han inte kan kräva. Kan jag "kasta ut honom" då jag anser det etiskt fel att han skaffat flickvän trots vi bor ihop, då han inte hittat eget boende.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om samboende finns i sambolagen (SamboL). När ett samboförhållande upphör ska bodelning ske om en sambo begär det (8 § första stycket SamboL). Sådan begäran ska läggas fram inom ett år från det att samboförhållandet upphört (8 § andra stycket SamboL). Ett samboförhållande anses bl a ha upphört om samborna flyttar isär eller om en sambo ansöker om bodelningsförrättare (2 § första och andra stycket SamboL).

I en bodelning ska all egendom som är samboegendom delas lika mellan samborna. Samboegendom definieras i lagen som bostad och bohag som förvärvats för gemensam användning (3 § SamboL). Med bohag avses möbler, hushållsmaskiner och annat lösöre som är avsett för det gemensamma hemmet. Huvudregeln är att bostad och bohag inte är samboegendom om detta förvärvats före samboförhållandet.

Sammanfattning

Om bostadsrätten utgör samboegendom fördelas den lika mellan dig och din pojkvän vid en bodelning, trots att du äger den. I praktiken innebär detta att bostaden säljs och att ni delar på pengarna eller också att den som önskar bo kvar i bostaden köper ut den andre. Eftersom du köpt bostadsrätten innan ni flyttade ihop bör den inte anses utgöra samboegendom. Avgörande är också syftet. Var avsikten med köpet av bostadsrätten att ni skulle bo där tillsammans kan den räknas som samboegendom och på så vis ingå i en bodelning. Ovanstående regler gäller även angående bohag. Utgör bohaget samboegendom spelar det ingen roll vem som betalat. Som du påpekat bör de saker du köpt före samlevnaden däremot inte ingå i bodelning. Eftersom sambolagen är dispositiv ska det nämnas att ni kan själva avtala om hur fördelningen av samboegendomen ska se ut eller också att bodelning överhuvudtaget inte ska ske.

I teorin anses ert samboförhållande inte ha upphört. Om bostadsrätten inte är samboegendom ska din pojkvän flytta ut nu när du vill att samboförhållandet ska upphöra. Om han vägrar flytta ut kan du ansöka om att tingsrätten ska utse en bodelningsförrättare som fattar beslut om att bostadsrätten tillfaller dig.

Med vänlig hälsning,

Simon Wikström
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2838)
2021-08-01 Egendom som träder i stället för annan egendom
2021-08-01 Vad ingår i bodelningen?
2021-07-31 Påverkas den kritiska tidpunkten vid skilsmässa av betänketid?
2021-07-31 Finns det kvar en giftorätt om man inte genomför en bodelning efter skilsmässa?

Alla besvarade frågor (94587)