Vad ingår i en bodelning?

2016-04-15 i Bodelning
FRÅGA
Ett bodelningsavtal har upprättats pga skilsmässa. I avtalet står att det finns enskild egendom som inte är upptagna i denna bodelning. ex en summa pengarVad innebär det? Hur kräver jag enskild egendom?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Nedan redogör jag dels för vilken egendom som ingår i en bodelning, dels vilken egendom som inte ingår i en bodelning. Förhoppningsvis ger detta dig en god översikt över din situation.

Regler om bodelning regleras i allmänhet i Äktenskapsbalken (ÄktB), se här

Vad ingår i en bodelning?
I en bodelning ingår makarnas s.k. giftorättsgods, ÄktB 10 kap. 1 §. Giftorättsgods kan enkelt formulerat sägas vara all egendom som ska ingå i en bodelning. Som huvudregel gäller att makars egendom är giftorättsgods om inget annat förordnats, ÄktB 7 kap. 1-2 §§.

Vad ingår inte i en bodelning?
Giftorättsgodsets "motsats" kan sägas vara s.k. enskild egendom. Enskild egendom ska till skillnad från giftorättsgods inte tas upp i en bodelning. Förutsatt att något av villkoren i ÄktB 7 kap. 2 § är uppfyllda, är egendomen enskild, till exempel på grund av äktenskapsförord eller då maken fått en gåva med villkoret att gåvan ska utgöra dennes enskilda egendom.

Det kan dock vara värt att nämna att eventuell avkastning på enskild egendom vanligtvis utgör giftorättsgods, och därmed omfattas av bodelningen, ÄktB 7 kap. 2 § 2 st.

Hur påverkar det dig?
Eftersom egendomen som inte tagits upp i bodelningen är enskild egendom, omfattas den inte av ÄktB:s bodelningsregler, det följer av ÄktB 10 kap. 1 § i kombination med 7 kap. 1 §. Det är endast giftorättsgodset som ska delas lika mellan makarna, 11 kap. 3 §.

I den mån det skulle leda till oskäliga resultat, kan en bodelning i vissa fall jämkas med stöd av reglerna i ÄktB 12 kap. Om detta saknar jag information för att göra en bedömning i ditt fall.

Söker du vidare rådgivning rekommenderar jag dig att boka en tid med en jurist som är specialiserad på ämnet, se här.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Måns Axnér
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2683)
2020-11-30 När är det för sent att begära jämkning av bodelning efter dödsfall?
2020-11-30 När ska bodelningslikviden betalas vid skilsmässa?
2020-11-30 Ska fastighet som ärvts innan äktenskap. ingå vid bodelning?
2020-11-30 Kan man ta tillbaka en hyresrätt som blivit tilldelat den ena maken i bodelningen?

Alla besvarade frågor (86861)