Vad ingår i efterarvsrätten?

2017-04-23 i Efterarv
FRÅGA
Kvinna Y och Mannen X är gifta utan barn. Mannen dör år 2000, de har en gemensam bostad som säljs. Kvinnan köper en ny bostad som hon bor i själv. Y är i orubbat bo tills dess att hon avlider. Mannens bror är avliden men brodern han har en dotter. Y har tre syskonbarn. Den aktuella bostaden som inköptes efter mannens död har stigit mycket i värde. Hur kommer arvet efter kvinnan att fördelas, tänker främst på bostadens värde, den dagen då Y avlider? Kommer makens arvinge ta del av bostadens värdeökning som inköptes efter makens död? Om inte, hur värderas den gemensamma bostaden som såldes år 2000?
SVAR

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Arvsrätten enligt ärvdabalken
Arvsrätten enligt ärvdabalken (ÄB) är uppbyggd på så sätt att det finns tre arvsklasser.

I den första arvsklassen finns barn, barnbarn, barnbarnsbarn osv. enligt 2 kap. 1 § ÄB. Dessa kallas bröstarvingar. Varje barn ärver lika stor del. Om ett barn har avlidit före den avlidne träder dess avkomlingar in och delar på barnets lott.

I den andra arvsklassen finns föräldrar, syskon och syskons avkomlingar enligt 2 kap. 2 § ÄB. Föräldrarna ärver hälften var, och om en eller båda föräldrarna har avlidit går den avlidnes del vidare till syskonen. Om syskonet är avlidet går dennes del vidare till syskonets avkomlingar.

I den tredje arvsklassen enligt 2 kap. 3 § ÄB finns mor- och farföräldrar samt deras barn (alltså mostrar, fastrar, morbröder och farbröder). Kusiner har ingen arvsrätt.

Om man är gift ärver dock alltid den efterlevande maken all egendom, enligt 3 kap. 1 § ÄB. Efterlevande makes arvsrätt går alltså först. Särkullbarn (ett barn som är bröstarvinge till den ena maken men inte den andra) har dock rätt att få ut sin del av arvet direkt.

Enligt 3 kap. 2 § ÄB har bröstarvingar, föräldrar, syskon och syskons avkomlingar någonting som kallas för efterarvsrätt. Det innebär att den efterlevande maken ärver den egendom som bröstarvingar, föräldrar, syskon eller syskons avkomlingar egentligen skulle ha ärvt efter den avlidne med s.k. fri förfoganderätt. Fri förfoganderätt innebär att den efterlevande maken inte får testamentera bort egendomen, men denne får i övrigt göra i princip vad den vill med den. När den efterlevande maken sedan dör har den eller de med efterarvsrätt en rätt att få ut den del som kommer från den först avlidne maken.

Efterarvsrätten räknas ut som en andel av hela den egendomsmassa som den efterlevande maken har då den först avlidne går bort, och lika stor andel av den egendomsmassa som den efterlevande maken har när denne dör blir efterarvet. Om den efterlevande maken exempelvis har 100 000 kr då den först avlidne maken går bort, och 50 000 kr av dessa är arvet från den först avlidne, kommer efterarvsrätten alltså att vara 50 %. När den efterlevande maken dör kommer efterarvingarna ha rätt till 50 % av dennes kvarlåtenskap. Om egendomen ökar eller minskar i värde under tiden mellan dödsfallen ökar eller minskar alltså även efterarvet.

Mannens brorsdotter har efterarvsrätt
Jag utgår från att de släktingar som du anger i din fråga är de enda som är i livet. Detta innebär att när mannen X dör ärver kvinnan Y hela hans kvarlåtenskap. Mannens brorsdotter får en efterarvsrätt på den andel av vad kvinnan äger som kommer från mannen. Om de bara har giftorättsgods (som delas lika vid dödsfall) kommer brorsdottern alltså att ha en efterarvsrätt på 50 % av kvinnans egendom då hon dör.

Då kvinnan Y dör kommer alltså mannens brorsdotter i första hand ha rätt till 50 % av kvinnans egendom. Resten kommer att fördelas lika mellan kvinnans tre syskonbarn, som befinner sig i andra arvsklassen.

Mannens brorsdotter kommer alltså att få ta del av värdeökningen på bostaden, då kvinnan har fri förfoganderätt att göra vad hon vill med sin egendom och då efterarvsrätten beräknas på den egendom som kvinnan har när hon dör.

Hoppas att du har fått svar på din fråga,
Vänligen

Emma Fagerberg
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Efterarv (789)
2021-07-12 Efterlevande makes arvsrätt och efterarv
2021-07-07 Har en syster rätt till arv och har en syster rätt till laglott?
2021-06-30 Utesluts rätten till efterarv om den avlidnes kvarlåtenskap ärvs med full äganderätt?
2021-06-30 Hur stort blir mitt efterarv från min mor?

Alla besvarade frågor (94216)