Vad ingår i bodelningen när man är sambor/ makar?

2021-01-16 i Bodelning
FRÅGA
Jag äger ett sommarboende sedan 28 år tillbaka och är sambo sedan 2 år. Om vi skulle separera, har då min sambo någon rätt till detta fritidshus?Om vi i stället gifter oss, hur blir det då i samband med eventuell skilsmässa?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Att separera som sambo

När två personer bor tillsammans i ett parförhållande och har ett gemensamt hushåll så är de i lagens mening sambor och omfattas av Sambolagen (1 § Sambolagen). Om samborna separerar och flyttar isär så upphör samboförhållandet (2 § Sambolagen). När samboförhållandet upphör så ska en bodelning göras av sambornas gemensamma egendom, samboegendomen, om någon av samborna begär det. Detta innebär att samboegendomen ska fördelas mellan samborna (8 § Sambolagen). Samboegendom utgör sambornas gemensamma bostad och bohag om samborna har köpt egendomen för att använda den gemensamt (3 § Sambolagen).

Du har ägt ditt sommarboende sedan 28 år tillbaka men enbart varit samboende i två år. Detta betyder att ni inte har förvärvat sommarboendet för gemensam användning och det utgör därför inte samboegendom. Till samboegendom räknas inte heller varken bostad eller bohag som huvudsakligen används för fritidsändamål (7 § Sambolagen). I praktiken så betyder det att om du och din partner skulle separera så skulle sommarhuset inte utgöra samboegendom vilket betyder att det inte ska ingå i bodelningen. Du skulle därför få behålla sitt sommarboende.

Att separera som gift

Även om man är gift och vill skilja sig så ska en bodelning göras då man delar upp makarnas egendom mellan makarna. I ett sådant fall så är det makarnas giftorättsgods som ska ingå i bodelningen (10 kap. 1 § Äktenskapsbalken). Utgångspunkten när man är gift är att egendomen som varje make äger är giftorättsgods (7 kap. 1 § Äktenskapsbalken). Detta innebär att allt som makarna äger ska ingå i bodelningen, även ett sommarhus. För att egendom inte ska vara giftorättsgods så måste det bli enskild egendom. Enskild egendom ingår inte i bodelningen, vilket betyder att en make som äger den enskilda egendomen får behålla sin egendom vid en skilsmässa utan att behöva dela egendomen med maken. Egendom kan bli enskild egendom på olika sätt (7 kap. 2 § Äktenskapsbalken). Egendom kan tex bli enskild egendom om du fått sommarstugan i gåva eller arv och det i gåvobrevet eller testamentet angivits att egendomen ska betraktas som enskild egendom. Om du däremot har köpt sommarstugan själv så kan du göra den till enskild egendom genom att skriva ett äktenskapsförord. Ett äktenskapsförord är ett avtal mellan makarna där man kan ange hur man vill att egendomen ska fördelas mellan makarna vid en eventuell skilsmässa (7 kap. 3 § Äktenskapsbalken).

Kort sagt så skulle med andra ord sommarstugan ingå i en bodelning om du och din sambo skulle gifta er, om det inte är så att ni upprättar ett äktenskapsförord.

Hur upprättar man ett äktenskapsförord?

Äktenskapsförordet ska vara (1) skriftligt, (2) det ska undertecknas av makarna och (3) det ska även dateras (7 kap. 3 § 2 st. Äktenskapsbalken). Slutligen så ska äktenskapsförordet även (4) skickas in och registreras hos skatteverket (7 kap. 3 § 3 st. Äktenskapsbalken). Om äktenskapsförordet lämnas in senast en månad efter att äktenskapet ingicks så blir avtalet gällande mellan makarna i och med att makarna gifter sig. Om äktenskapsförordet lämnas in senare så börjar avtalet gälla mellan makarna från och med den tidpunkt då äktenskapsförordet lämnas in till skatteverket.

Om du är i behov av fortsatt vägledning så är du varmt välkommen att kontakta Lawlines jurister (https://www.lawline.se/boka).

Med vänliga hälsningar.

Felicia Hauzenberger
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2795)
2021-04-30 Ska avtalspension och pensionsförsäkring ska tas med vid en bodelning?
2021-04-30 Ska sparpengar ingå i en bodelning?
2021-04-30 Bodelning - får man ändra det man sagt?
2021-04-30 Kan jag behålla huset när min make dör?

Alla besvarade frågor (92012)