Vad ingår i bodelning för sambor?

Hej! Vi har varit sambo i 20 år och ska nu separera. För 10 år sedan startade min sambo ett aktiebolag ( för att få mer tid hemma men det blev tvärt om) vi tog ett extralån på dåvarande hus på 3000000kr för att han skulle kunna starta aktiebolaget. För ett år sedan var jag anställd där under ca 8 mån men sedan slutade jag och arbetade på annan arbetsplats. Min fråga är: har jag rätt till något i/av hans aktiebolag?

Hälsningar


Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det som gäller för sambors egendom vid separation går att läsa i Sambolagen (SamboL). Den hittar du här. Om ni har undertecknat ett samboavtal med särskilda överenskommelser kan tillämpningen av dessa regler påverkas, men jag utgår i mitt svar från att ett sådant avtal inte finns i ert fall. Jag inleder med en generell beskrivning av gällande regler och sedan förklarar jag hur de kommer att påverka dig i din nuvarande situation.

Regler för sambor vi separation

När sambor väljer att avsluta sin relation kan någon av dem begära bodelning enligt SamboL 8 §. Det innebär att deras samboegendom fördelas mellan dem. Samboegendom är enligt SamboL 3 § gemensam bostad och bohag som har skaffats med syfte att användas gemensamt. Gemensamt bohag utgörs enligt SamboL 6 § av möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre som är till för det gemensamma hemmet. Det kan exempelvis även vara hemelektronik eller prydnadssaker. Sådan som endast användas av en sambo ingår inte. Inte heller föremål för fritidsändamål omfattas enligt SamboL 7 §.

Vid en bodelning läggs värdet av båda sambors samboegendom samman enligt SamboL 14 § och summan delas sedan lika mellan dem. Innan båda sambors samboegendom räknas samman får de göra en skuldtäckning enligt SamboL 13 §. Det betyder att en sambo får tillgodoräkna sig en summa som kan täcka dennes skulder. Det gäller i första hand skulder som kan kopplas till det som ingår i samboegendomen. Om personen har andra skulder, men inte har tillgångar som kan täcka dessa, så får denne även tillgodoräkna sig en del av samboegendomen för dessa skulder.

Aktiebolaget

Eftersom din sambos aktiebolag inte utgör gemensam bostad eller bohag så ingår det inte i er samboegendom. Det ingår därmed inte om ni väljer att göra en bodelning och du har genom er samborelation inte rätt till bolaget eller del däri. Vid en bodelning ska värdet av er respektive samboegendom delas lika mellan er, men ni får först tillgodoräkna er så mycket att ni kan täcka skulder som kopplas till samboegendomen. Eftersom lånet om 3 000 000 kr kan härledas till aktiebolaget, ska din sambo som huvudregel inte få skuldtäckning för det. Om han inte har tillgångar utöver sin samboegendom som kan täcka skulden, kan han dock få tillgodoräkna sig täckning för den. Om så sker blir alltså summan som ni delar mellan er mindre.

Sammanfattning

Du har inte rätt till någon del av din sambos aktiebolag till följd av er relation. Vid en bodelning ska din sambo som huvudregel inte få tillgodoräkna sig någon egendom för att täcka skulden som är kopplat till bolaget. Detta kan dock påverkas av hur hans tillgångar ser ut i övrigt.

Jag hoppas att detta har varit till din hjälp och att du har fått svar på din fråga.

Vänliga hälsningar,


Mikaela von BornstedtRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning