Vad har vi för ytterligare möjligheter om Migrationsverket inte svarar på en dröjsmålstalan?

2021-07-04 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Hej. Vi har begärt att Migrationsverket skall avgöra ett ärende gällande min flickväns uppehållstillstånd. Detta efter att vi väntat mer än 6 månader på att Migrationsverket skall ta ett beslut från det datum när vi lämnade in ansökningshandlingarna om uppehållstillstånd.Enligt 12§ förvaltningslagen så skall ju nu Migrationsverket svara inom 4 veckor från det att dom mottog begäran om att avgöra ärendet.Vad har vi för ytterligare möjligheter om Migrationsverket inte svarar inom dessa 4 veckor?Finns det risk att man "retar" upp dom, och att dom då ger ett avslag bara för att man är påstridig och kräver att dom följer lagen?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågan du ställt rör långsam handläggning (dröjsmålstalan) och regleras således i förvaltningslagen (FL).

En myndighet ska i sin verksamhet vara saklig och opartisk, detta följer av 5 § 2 st. FL. Myndigheten får därmed inte låta sig bli uppretad, eftersom det skulle brista i deras saklighet.

Den enskilde ges genom 12 § FL en möjlighet att påskynda det slutliga avgörandet i ärenden som drar ut på tiden genom en dröjsmålstalan. Denna talan fungerar på så sätt att om enskild själv inlett ett ärende, som inte avgjorts i första instans inom sex månader har denne rätt att skriftligen begära att myndigheten avgör ärendet.

Myndigheten ska inom fyra veckor från den dag då denna begäran kommit in hos förvaltningsmyndigheter antingen avgöra ärendet eller i ett eget beslut, avslå begäran om att avgöra ärendet. Ett beslut om avslag på en begäran om avgörande ska förses med en klargörande motivering (§ 32 FL). Enligt regeringen är fyra veckor en bra tid för myndigheterna att meddela rättssäkra beslut i majoriteten av ärendena (Prop. 2016/17:180 s. 122).

Vad som gäller för dig

En myndighet har alltså fyra veckor på sig att antingen avslå din begäran om att påskynda ärendet eller avgöra ärendet i sak. Har du inte fått ett beslut överhuvudtaget om din begäran rekommenderar jag dig att bekräfta med ansvarig handläggare om din begäran faktiskt ankommit. Man kan även vända sig till JO (justitiekanslern) vid en sådan försening, annars finns det dessvärre inget rättsmedel som kan läka detta dröjsmål.

Vänligen,

Natalin Kabro
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förvaltningsrätt (685)
2021-10-15 Utgör min alzheimer tillräckliga skäl för en körkortsåterkallelse?
2021-10-10 Vart ska avvikande meningar enligt 30 § andra stycket förvaltningslagen antecknas?
2021-10-03 När börjar ett kommunalt beslut gälla/verkställas?
2021-09-29 Fråga om orosanmälan vid dopingbrott

Alla besvarade frågor (96553)