Vad har vårdnadshavare för ansvar för sitt barns hälsa?

2017-05-11 i Barnrätt
FRÅGA
HejVad har föräldrar för ansvar för sina barns hälsa? För att ta ett tydligt exempel: anta ett underårigt barn som bryter ett ben. Om föräldrarna inte ser till att barnet kommer under vård så snart som möjligt, bryter de då mot någon lag, brottsbalken, föräldrabalken eller liknande? Finns det någon explicit bestämmelse i stil med att "föräldrar har en skyldighet att vidta lämpliga åtgärder för att deras barns intresse av en god hälsa skyddas på bästa sätt"?Jag inser att i praktiken skulle ett sådant scenario som skissas på ovan snarare leda till ett ingripande från socialtjänst men jag är framförallt intresserad av om det finns ett formellt krav på föräldrar att göra sitt bästa för att sina barn ska vara friska etc.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Den som har vårdnaden om ett barn har ansvar för barnets personliga förhållanden (6 kap. 1-2 § föräldrabalken). Barn har också rätt att skyddas mot vanvård eller utnyttjande av föräldrar eller andra vårdnadshavare (artikel 19 FN:s barnkonvention). FN:s barnkonvention, som inte är svensk lag men ändå ger vägledning i din fråga, anger också t ex att barn har rätt till hälso- och sjukvård, och inte får utsättas för grym eller omänsklig behandling.

Det är domstol som måste bedöma om en vårdnadshavares underlåtenhet att uppsöka sjukhus när ett barn har skadats utgör ett brott eller inte.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga.

Med vänlig hälsning,

Lenita Pettersson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?