​Vad har socialnämnden för riktlinjer när de ber mig att byta bostad?

2019-11-07 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Jag bor i en tvåa på ca 60 kvm med min son på 13 år , har blivit tvungen att ta emot socialbidrag, nu säger dom att jag måste söka en billigare lgh, max 5500kr min hyra är på 6000kr, måste jag söka en tvåa igen, har bott så här i par år nu, och det funkar inte speciellt bra, med tanke på att han behöver ett eget rum, och även jag. Finns det några riktlinjer för detta?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Om jag förstår din fråga rätt så undrar du vad socialnämnden har för riktlinjer i din aktuella situation, och om du måste söka dig till en ny bostad med en max hyra på 5500 kronor.

I mitt svar till dig kommer jag göra mitt bästa för att presentera de riktlinjerna som socialnämnden har och vad som gäller i din situation. För att finna svaret på din fråga så kommer vi behöva gå till socialstyrelsens allmänna råd om ekonomiskt bistånd (SOSFS 2013:1).

Har socialnämnden rätt att begära att du och din son skall flytta till en lägenhet med lägre hyra?

Om socialnämnden får begära att du skall flytta till en lägenhet med mindre månadskostnad beror på hur länge du tar emot socialbidraget.

Socialnämnden bör godta din faktiska boendekostnad som du har idag vid ett kortvarigt behov av socialbidrag. En kortvarig tid innebär högst tre sammanhängande månader där du får socialbidraget under alla tre månader.

Bedömer socialnämnden att du kommer ha behov av socialbidrag under en längre tid än tre sammanhängande månader kan de begära att du skall flytta. Dock kan de endast begära en flytt om de har gjort en prövning på din bostadskostnad och att denna prövning har visat att bostadskostnaden inte är skälig.

Vad kan anses som skälig bostadskostnad?

Vid en prövning av skälig bostadskostnad bör utgångspunkten vara att socialnämnden skall beakta vad som kan anses som skälig levnadsnivå. Vid en sådan bedömning skall socialnämnden se till den tid som ni lever i och under vilka förhållanden ni lever i för att sedan göra en bedömning i ert enskilda fall. De skall även ta hänsyn till om ni kan byta boende eller om det går att på något annat sätt sänka boendekostnaderna.

Viktigt att påpeka är att socialnämnden skall undvika beslut som medför att ni får flytta från er boendeort eller den del av kommunen som ni bor i, om ni har bott där under flera år.

Socialnämnden måste även ta hänsyn till att det i ert fall kan finnas särskilda skäl som talar emot att ni skall byta bostad, som exempelvis att du och din son behöver olika rum. De skall nämligen undvika att göra sådana beslut som har negativa sociala konsekvenser. Socialnämnden skall även ta hänsyn till om barnen i familjen genom att byta bostad måste byta skola, socialt nätverk och/eller barnomsorg.

Socialnämnden verkar redan ha gjort bedömningen och tagit beslutet

Eftersom socialnämnden redan har kommit till dig angående byte av bostad, måste en sådan bedömning som jag ovan nämnde redan genomförts. Socialnämnden måste på så sätt anse det skäligt att du kommer hitta en lägenhet som anses vara skälig levnadsnivå för dig och din son.

Vad händer nu?

Om socialnämnden har bedömt att boendekostnaderna för dig och din son inte är skäliga, bör nämnden i regel ändå godkänna bostadskostnaden under en övergångstid så att den enskilde ges en skälig tid att förändra sin boendekostnad.

Nämnden skall också godkänna den faktiska boendekostnaden så länge som du aktivt involverar dig i att hitta ett billigare alternativ till bostad, eller att du på något annat sätt försöker sänka dina boende kostnader.

Om du inte vill vidta en åtgärd?

Är det så att du efter informationen om att du bör flytta väljer att behålla boendet med en kostnad som de inte anser är skälig, kommer de ekonomiska biståndet förändras. Dina boendekostnader kommer då att beräknas utifrån den boendekostnad som bedöms skälig för en låginkomsttagare på just din ort. Socialnämnden gör då en beräkning av vad en med låginkomst i din kommun har råd och ger dig motsvarande belopp för din hyra.

Jag hoppas nu att jag har kunnat besvara din fråga! Har du fler frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Vänliga hälsningar,

Josefine Bågholt
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förvaltningsrätt (496)
2020-01-29 Från vilken dag gäller fristen för överklagande av myndighetsbeslut?
2020-01-28 Hur får man tillbaka ett indraget körkort?
2020-01-23 Tid för överklagan i förvaltningsrätt
2020-01-21 Anonym orosanmälan

Alla besvarade frågor (77204)