Vad har särkullsbarns arvsrätt samt har de rätt att överta talan i domstol?

FRÅGA
Hej min far gick bort för en vecka sen o det är sagt att vara en olycka, det jag undrar är vad vi som är hans biologiska barn(särkullsbarn korrekta termen?) har för arvsrättigheter och vad hon har för rättigheter, de har varit gifta i 2 år om det har betydelse, han väntade ett skadestånd men överklagade och det skulle omräknas den 2:a september. Det jag hört är att vi som särkullsbarn har rätt att "ta bort" överklagan och ta ut pengarna direkt? Får lite dåliga vibbar och är rädd att bli lurad
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline. Först och främst vill jag beklaga sorgen vad gäller din far.

Jag tolkar din fråga som dels vilken arvsrätt du och dina syskon har vid din fars bortgång. Samt att du undrar om du har rätt att ta bort en överklagan som din far tidigare har gjort.

Särkullsbarns arvsrätt. Det första som måste ske är en bodelning. När ett äktenskap upplöses så ska de makarnas fördelning av tillgångarna fördelas mellan makarna genom en bodelning. (9 kap. 1 § ÄktB). Ett äktenskap upplöses antingen genom skilsmässa eller att en av makarna avlider (1 kap. 5 § ÄktB). Det betyder alltså att en bodelning måste göras efter att en av makarna avlider. Den avlidne makens del av bodelningen blir då dennes kvarlåtenskap, alltså det som ska fördelas i arvsskiftet. Förenklat betyder detta att er fars fru får hälften av de totala tillgångar som finns mellan er far och hans fru.

Fördelning av kvarlåtenskap. Jag kommer här att utgå från att er far inte har upprättat något testamente utan att den legala arvsordningen gäller. Jag tolkar det även som att de inte hade några gemensamma barn utan er far endast hade er. Huvudregel är att bröstarvinge (barn) är den första i arvsordningen och därmed ärver den avlidna (1 § 2 kap. ÄB). Vad gäller makar så ärver dessa inte någonting om den avlidne har barn som inte är deras gemensamma och det inte finns några gemensamma barn mellan maken och den avlidna (1 § 3 kap. ÄB). Det betyder alltså att du och dina syskon har en arvsrätt som avser hela kvarlåtenskapen från er far. Ni ärver sedan lika stora delar var, alltså om ni är 2 syskon ärver ni hälften vardera (1 § 2 kap. ÄB).

Ta bort överklagan. När en person dör upprättas ett dödsbo. Det blir då ni är arvingar som blir dödsbodelägare och ni tar då över er fars talan i domstol (1 § 18 kap ÄB). Det är möjligt att återkalla en överklagan fram till dess att hovrätten har tagit ett beslut eller lämnat en dom i ärendet (25 § 50 kap RB). Om överklagandet återkallas kommer frågan inte prövas igen utan tingsrättens dom kommer att stå.

Vad betyder det här för dig? Sammantaget så har du och dina syskon arvsrätt till hela din fars kvarlåtenskap medan hans fru inte har någon arvsrätt. Hon har endast rätt till sin del vid bodelningen. Du och dina syskon kommer sedan att ingå i ett dödsbo som kommer att ta över din fars talan om skadestånd och har då möjlighet att återkalla överklagandet.

Hoppas du fick svar på dina frågor!

Vänligen,

Adam Stannervik
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (943)
2021-07-24 Fri förfoganderätt och särkullbarns arvsrätt
2021-07-17 Okänd släkting som vill hävda faderskap som ej är fastställt vid dödsfall
2021-07-06 Orubbat bo
2021-07-02 Hur fördelas arv mellan bröstarvinge och efterlevande make när det finns skulder?

Alla besvarade frågor (94160)