FrågaFAMILJERÄTTSambo och samboavtal30/06/2019

Vad har sambo rätt till vid separation?

Jag köpte ett hus 2015 och står på lånet själv. Min kille flyttade in samtidigt men står inte med på adressen. Han hade ingen speciell inkomst tills för ett år sen och jag har betalat alla räkningar själv. Allt som köpts efter har jag oxå betalt själv. Jag har barn och tanken va att köpa huset till mej och dom. Har han rätt till nåt?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som jag tolkar din fråga rör den fördelning av egendom mellan sambor, vilket regleras i sambolagen. Med sambor avses två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll (1 § sambolagen).

Vad utgör samboegendom?

När ett samboförhållande upphör har varje sambo rätt att begära bodelning av samboegendomen (8 § sambolagen). Bodelning innebär att värdet av samboegendomen delas lika mellan samborna.

Samboegendom är sambornas gemensamma bostad och bohag, om egendomen förvärvats för gemensam användning (3 § sambolagen). Med bostad avses exempelvis fast egendom som den ena sambon äger, om det finns byggnad inom egendomen som är avsedd som sambornas gemensamma hem (5 § sambolagen). Med bohag avses möbler, hushållsmaskiner och annat lösöre som är avsett för det gemensamma hemmet (6 § sambolagen).

Det avgörande för om ett hus ska anses utgöra samboegendom är om huset har förvärvats för gemensam användning av samborna. Detta innebär att det inte krävs att båda samborna exempelvis står på lånen för huset eller har varit parter i köpeavtalet för att huset ska anses utgöra samboegendom. Även egendom som ägs helt och hållet av den ena sambon kan alltså utgöra samboegendom. Om avsikten med köpet av huset var att huset skulle användas som sambornas gemensamma hem, utgör huset samboegendom. Begär den ena sambon bodelning efter det att samboskapet har upphört, innebär det att värdet på huset ska ingå i en bodelning.

Bedömning i ditt fall

Avgörande i din situation är om du redan vid köpet av huset hade för avsikt att det skulle användas som gemensamt hem för dig och din kille eller inte. Det innebär att det är vilken avsikt du hade angående användandet av huset som är det viktiga, inte om du tänkte att huset skulle ägas av dig och dina barn. Om du vid köpet av huset tänkte att huset köptes för din och dina barns skull kan huset fortfarande anses utgöra samboegendom om du vid köpet ändå tänkte att huset skulle användas som gemensamt hem för dig och din kille. Om det däremot var så att du köpte huset och den enda tanken var att du och dina barn skulle bo där, och det vid köpet inte var tanken att din kille skulle bo med er i huset, bör huset inte anses utgöra samboegendom.

Om huset får anses vara samboegendom innebär det att din sambo har rätt till ett visst värde av huset vid en eventuell bodelning. Exakt vilket värde din sambo kan ha rätt till kan jag inte svara på utan det beror på vilka lån du har på huset, annan egendom som också utgör samboegendom och andra skulder som kan avräknas i bodelningen.

Övriga saker du har köpt till hushållet efter ni flyttade in i huset kan också utgöra samboegendom, exempelvis om du har köpt möbler och hushållsmaskiner som har varit avsedda att användas av dig och din sambo gemensamt. Saker du tagit med dig från ditt tidigare boende som du inte delade med din sambo utgör däremot inte samboegendom eftersom sakerna inte införskaffats i syfte att användas gemensamt av dig och din sambo. Även samboegendom som utgör bohag ska ingå i en eventuell bodelning mellan dig och din sambo.

Sammanfattningsvis är det fullt möjligt att din sambo kan ha rätt till ett visst värde av huset som du är ensam ägare till och eventuellt bohag som du köpt in, om sakerna och huset köptes med avsikt att användas av er gemensamt. Detta har han dock bara rätt till om han begär bodelning inom ett år efter samboförhållandet har upphört.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Alice BaumRådgivare