Vad har mor- och farföräldrar för umgängesrätt med sitt barnbarn?

2019-11-12 i Barnrätt
FRÅGA
Hej, Kan jag som mormor söka umgänge med mitt ena barnbarn? Jag anmälde pappan till flickan som då var 3 år för våldtäkt mot barn. Nu hämnas han genom att vi inte får träffas. Dom stora barnen får komma som vanligt och ha ett normalt umgänge men inte den lilla som nu är 5 år. Jag är en trygg person för henne och hon blir ledsen varje gång jag hämtar de stora men hon inte får följa med. Barnen bor mest hos deras farmor. Min dotter mår dåligt och har inte barnen alls. Pappan blev inte dömd för antagligen pratade hon inte på förhöret när hon var 3 år. Pappan har fått flertalet orosanmälningar från olika källor men socialtjänsten verkar inte göra något. Jag är mån om att hon ska få lika rättigheter som de stora får och inte bli straffad och "mobbad"Tack på förhand
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Kan jag som mormor söka umgänge med mitt barnbarn?

Som utgångspunkt har mor- och farföräldrar ingen lagreglerad rätt till umgänge med sina barnbarn. Men det är barnets föräldrar (vårdnadshavare) som har ett ansvar att tillgodose barnets behov av umgänge med någon som står barnet särskilt nära (6 kap. 15 § tredje stycket Föräldrabalken). När man talar om "någon som står barnet särskilt nära", brukar det vara far- och morföräldrar.

Vad kan man göra som mor- och farförälder om man vill ha ett umgänge med sitt barnbarn?

Som mor- och farförälder eller annan nära släkting kan man inte själv väcka talan i domstol om du vill träffa ditt barnbarn, utan det är Socialnämnden som fattar beslut om talan ska väckas (6 kap. 15 a § andra stycket Föräldrabalken).

Vidare framgår det att Socialnämnden ska beakta barnets behov av umgänge med mor- och farföräldrar (6 kap. 15 a § andra stycket Föräldrabalken). Som exempel kan det finnas skäl för socialnämnden att väcka tala om en förälder motsätter sig att barnet träffar den andra förälderns föräldrar om barnet tidigare har haft en nära och god kontakt med dem och det skulle gå utöver barnet om kontakten bröts. Som mormor behöver du alltså gå genom socialnämnden för att kunna få umgänge med ditt barnbarn.

I alla beslut som tas om umgänges rätt för barnet ska utgångspunkten i bedömningen vara vad som är barnets bästa (6 kap. 2 a § första stycket Föräldrabalken). Vad som är barnets bästa ska bland annat bedömas enligt (6 kap. 2 a § andra stycket Föräldrabalken):

-Risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa, och -Barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna.

Men hänsyn ska även tas till barnets vilja, men måste beakta barnets ålder och mognad (6 kap. 2 a § tredje stycket Föräldrabalken).

Umgängesrätten är till för barnet och det är därför barnets intressen och behov som ska vara avgörande för umgänget.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Daniella Larsen
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1493)
2020-07-31 Vad har man för skyldigheter som umgängesförälder?
2020-07-31 Giltighet av umgängesavtal
2020-07-31 Kan man tvinga en förälder till att ha mer umgänge?
2020-07-31 Kan jag byta barnets efternamn utan den andra vårdnadshavarens samtycke?

Alla besvarade frågor (82636)