Vad har min mammas sambo rätt till vid bouppteckning och arvsskifte?

2019-02-13 i Sambo
FRÅGA
Hej! Min mamma har dött och jag är hennes enda arvinge. Hon levde med en sambo innan hon dog, men vad jag vet har inget testamente skrivits. Är det jag eller hennes sambo som ska ta tag i bouppteckningen? När juristen får fullmakt för att göra en bouppteckning (det är väl obligatoriskt, eller?) , gäller den fullmakten då enbart att ta reda på skulder och inkomster? Eller får juristen rätt att spendera pengarna på min döda mammas konto också, ex föra över till hennes sambo utan min vetskap? Några dagar innan min mamma dog så tog hennes sambo hennes bil, värd ca 200 000 kr, för att sälja, men pengarna har inte satts in på hennes konto då hon hann dö innan. Kan jag kräva att de pengarna ingår i min arvslott, eller får sambon och hennes son behålla de 200 000 kronorna? Då min mamma hade mycket pengarna på sitt konto, så undrar jag vad jag ska göra om de pengarna är borta vid bouppteckningen? Orsaken till min fråga är för att min mamma upprepade gånger uttalade rädsla att de skulle göra detta. Vad mer behöver jag tänka på inför kommande bouppteckning och arvsfördelning? Vore väldigt tacksam för svar! Vänlig hälsning, en orolig dotter.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag har valt att dela upp frågan i olika rubriker för att enklast kunna besvara den på ett sätt som du förstår utan problem.

Initiera bouppteckning:

Arv regleras i ärvdabalken (ÄB). När en person avlider uppkommer ett dödsbo. Dödsboet betraktas som en juridisk person där samtliga dödsbodelägare har en andel. Vilka som är dödsbodelägare framgår av 18 kap. 1 § ÄB. Enligt nämnda paragraf är efterlevande make eller sambo, arvingar och universella testamentstagare dödsbodelägare. Således är alltså du och din mammas sambo dödsbodelägare och vem som helst av er kan dra igång bouppteckningsprocessen.

Förvaltningen av dödsboet sker gemensamt och juristen kan inte föra över pengar till din mammas sambo utan ditt samtycke. Det enda som din mammas sambo har rätt till är pengar från bodelningen, mer om detta nedan. Ang din fråga om fullmakt kan jag tyvärr inte svara på om det behövs eller inte. Kommer ni inte överens om hur dödsboet ska förvaltas kan du ansöka hos tingsrätten om att en boutredningsman ska sköta förvaltningen, detta enligt 19 kap. 1 § ÄB.

Bodelning sambo vid dödsfall

Huvudregeln vid ett samboförhållande är att om någon går bort ska den egendom som skaffat för gemensamt bruk under förhållande (sk. samboegendom) ingå i en bodelning, se SamboL 8 § st. 1. Samboegendom innefattar både bostad och bohag, med kravet att det förvärvats för gemensamt och permanent bruk, se SamboL 3 § och 7 §.

För att bodelning ska bli aktuellt dödsfall krävs att den andre sambon begär bodelning senast vid bouppteckningen enl. SamboL 8 § st. 2. När fördelning av samboegendom sker efter dödsfall har efterlevande sambo rätt att få ut två x prisbasbeloppet (2 x Aktuellt prisbasbelopp) efter att skulder räknats av och i den mån egendomen räcker, se SamboL 18 § st. 2.

Bilen som du nämner bör inte falla in under samboegendom så den ska du ha rätt till vid arvskiftet efter din mamma. Om pengarna är borta vid bouppteckningen kan du ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten eller stämma i domstol.

Arvsrätt sambo:

Till att börja med har en sambo ingen arvsrätt överhuvudtaget om det inte framgår av något testamente. Det är alltså endast du som bröstarvinge som har rätt att ärva enligt 2 kap. 1 § ÄB. Efter bouppteckningen är klar kommer inte din mammas sambo ha någon rätt till kvarvarande egendom.

Slutligen

Ditt ärende verkar komplicerat och jag skulle råda dig att söka hjälp av en verksam jurist för att allt ska gå rätt till. Detta för att du inte ska förlora något som du egentligen har rätt till.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Jesper Kröger
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo (432)
2020-05-23 Hyresrätt vid separation mellan sambor
2020-05-20 Bröstarvinge (barn) har alltid rätt att ärva åtminstone sin laglott
2020-05-17 Vem ärver min bostad, sambon eller mina barn?
2020-05-10 Arvsrätten vid äktenskap respektive samboskap

Alla besvarade frågor (80472)