Vad har man rätt till när det är fel på en tjänst?

Hej!

För ett år sen gjorde vi om badrummet efter en offert vi accepterade när det var klart så uppkom flera brister golvvärmen täckte inte hela golvet duschblandaren läcker ett fel borrat hål termostaten till golvvärmen går ej att justera korrekt dusch blandaren var felplacerad.Vi har hållit inne betalningen men nu vill företaget ha betalt vi har fått erbjudande på avdrag men får inte felen åtgärdade vad har vi rätt till?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vände dig med din fråga till Lawline!

När en näringsidkare (i detta fall företaget) utför arbete för konsumenter (alltså privatpersoner) på exempelvis hus så är konsumenttjänstlagen (KtjL) aktuell att använda (1 § KtjL).

Är tjänsten felaktig?

Det finns ett krav på att företaget måste utföra tjänsten fackmässigt, och att företaget också ska försöka tillgodose konsumentens intressen och dessutom samråda med denna när det behövs och är möjligt (4 § KtjL). Vad som menas med "fackmässigt utförande" beror på bland annat vilken bransch det rör sig om. Det kan dock sägas att företaget ska nå upp till de förväntningar man generellt kan ställa på företag som brukar utföra denna typen av tjänst och man ska kunna förvänta sig att personerna som utför tjänsten har den kunskap som krävs.

Om en tjänst inte når upp till kraven i 4 § (alltså de ovan nämnda) eller på annat sätt avviker från vad som anses avtalat så är det fel på tjänsten (9 § första stycket KtjL). I ert fall har tjänsten utförts i ert badrum där resultatet inte varit det önskade. Detta ska bland annat bero på felborrning och felplacering. Man kan anta att ett fackmässigt utförande av renoveringen inte hade medfört dessa fel. Därför är inte kravet på fackmässigt utförande uppfyllt och det innebär att det är fel på tjänsten.

Vid bedömning om tjänsten ska anses vara felaktig ska man utgå från hur det såg ut när uppdraget avslutades (12 § KtjL). I ert fall verkar det onekligen som att felet gjordes redan vid arbetets utförande och att felet därför fanns när uppdraget avslutades, alltså är tjänsten felaktig.

Vad krävs för att ni ska kunna göra felet gällande mot företaget?

För att man ska kunna åberopa felet (alltså göra felet gällande) så måste felet reklameras inom skälig tid (rimlig tid) från det att man upptäckte eller borde ha upptäckt felet (17 § första stycket KtjL). Reklamation inom två månader från att man upptäckte felet anses alltid ha inkommit inom skälig tid. Dock finns en yttre gräns som innebär att man inte får reklamera efter tre år i vissa fall och inte efter tio år när det gäller exempelvis arbete på byggnad eller fast sak (fast sak kan till exempel vara golv) från det att tjänsten avslutades. I ert fall vet jag inte exakt hur lång tid som gått från att tjänsten avslutades, men då arbetet verkar ha påbörjats för ett år sedan så har ju inte den yttre gränsen passerat. Dessutom verkar det som ni redan har meddelat företaget om felet på tjänsten. Då ni har uppfyllt er plikt att reklamera kan ni kräva vissa saker av företaget för att åtgärda felet i tjänsten (17 § och 18 § KtjL).

Vad kan ni kräva från företaget på grund av felet?

Ni har rätt att kräva avhjälpande av felen, alltså att felen åtgärdas (20 § KtjL). Detta gäller dock inte om åtgärdandet, jämfört med felets betydelse, innebär allt för höga kostnader eller på annat sätt blir väldigt svårt för företaget att tillgodose. I ert fall verkar det dock inte vara fallet utan det rör sig om omfattande fel som borde avhjälpas av företaget. Åtgärdandet av fel ska som huvudregel göras utan kostnad för konsumenten och ska även göras inom skälig tid (20 § tredje och fjärde stycket KtjL).

Om ett avhjälpande enligt ovan inte genomförs har ni istället rätt att kräva prisavdrag (21 § första stycket KtjL). Dessutom kan det bli aktuellt med hävning av avtalet men detta kräver att syftet med tjänsten inte uppfylls och att näringsidkaren insett eller borde ha insett detta (21 § andra stycket KtjL). Skulle ni välja prisavdrag innebär detta att avdraget ska motsvara vad det kostar att få felet åtgärdat (22 § KtjL). Skulle ni istället välja att häva avtalet har inte företaget rätt till betalning - ni ska alltså inte betala. Dock ska material som använts ges tillbaka till företaget om det kan göras utan att betydande kostnader eller andra olägenheter uppstår för konsumenten (23 § KtjL).

Vad kan ni göra?

Som sagt är det fel på tjänsten vilket innebär att ni har olika möjligheter att få detta åtgärdat. I första hand kan ni begära att företaget åtgärdar felen, dock verkar ni redan tagit upp detta med företaget utan resultat. Kanske är det därför aktuellt med andra påföljder. Detta skulle kunna vara att ni kräver prisavdrag istället och därefter anlitar ett annat företag som får reparera felen. Slutligen är det också möjligt att ni häver avtalet. Detta har dock högre ställda krav då det krävs att företaget insett eller borde insett att felen gjorde så att syftet med tjänsten inte uppfylldes. I ert fall kan sägas att syftet var att få ett fungerande badrum med exempelvis fungerande golvvärme. Eftersom inte detta uppfylldes, och ett antal andra fel också uppstod så borde företaget insett att utförandet inte uppfyllde syftet med tjänsten och en hävning kan därför vara aktuell. Men som sagt kan en hävning också innebära att material ska ges tillbaka till företaget om inte detta är orimligt. Detta har jag dock svårt att ge konkreta svar kring eftersom det kräver mer information om hur det är byggt och annat liknande.

Lycka till och återkom gärna om ni undrar något mer!

Jeanna de MaréRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Konsumenttjänstlagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo