Vad har man för umgängesrätt?

2020-10-31 i Barnrätt
FRÅGA
Hej! Jag har en fråga som gäller umgängesrätt. Min före detta fru utövar umgängessabotage genom att inte hålla sig till det muntliga avtal vi har avseende vilka helger min dotter skall umgås med mig, det skall nämnas att vi har delad vårdnad och att avtalet är att jag har henne varannan helg. Ofta har hon planerat något annat, och det kan gå lång tid mellan de tillfällen då jag ser henne. Barnens mamma tillåter inte heller att min dotter att vistas hemma hos mig, men går med på att jag umgås, ensam med henne på annat vis, t.ex. på stranden eller utflykter etc. Det föreligger en historik av beroendeproblematik i mitt fall, ett för närvarande icke existerande sådant problem, vilket det finns bevis för. Familjerätten har inte kunnat hjälpa oss att komma överrens, och har avlutat ärendet hos dem.Jag överväger därför att lämna in en stämningsansökan till tingsrätten, för att få juridisk hjälp att få umgänge med min dotter, hemma hos mig. Min fråga är vilka chanser jag har att få hjälp i tingsrätten, men också vilka fallgropar jag kan falla i? Bör jag anlita en advokat, eller skall jag avvakta tingsrätten?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det är förenligt med barnets bästa att barnet har en nära och god kontakt med båda sina föräldrar (6 kap. 2 a föräldrabalken). Barnet ska därmed som huvudregel ha rätt till umgänge med den föräldern som barnet inte bor tillsammans med. Barnets föräldrar har ett gemensamt ansvar för att barnets behov av umgänge med den föräldern som barnet inte bor tillsammans med så långt möjligt tillgodoses (6 kap. 15 § föräldrabalken). Som vårdnadshavare kan ni mellan er avtala om hur umgänget ska se ut, avtalet blir gällande om det är skriftligt och godkänt av socialnämnden. Kan ni inte komma överens i frågan får rätten besluta om umgänge på talan av den föräldern som vill umgås med sitt barn (6 kap. 15 a föräldrabalken).

Mitt råd till dig är att få umgänget bekräftat i en dom om en sådan inte föreligger. Då kan du vid moderns vägran att lämna ifrån sig barnet på dina umgängesdagar begära verkställighet. I domen kan du även få reglerat när och hur umgänget ska se ut. Upprepande umgängessabotage är en indikation på att vårdnaden bör ändras till nackdel för den som umgängessaboterar.

Angående din historik av beroendeproblematik kommer domstolen att göra en riskbedömning där man utreder om barnet kan fara illa vid ett umgänge när ni umgås ensamma hemma hos dig. Var det länge sedan du exempelvis missbrukade och inte har återfallit under en lång tid talar detta för att ett umgänge ska kunna föreligga. Domstolen gör här en samlad bedömning i det enskilda fallet.

Jag rekommenderar att du blir företrädd av ett ombud i tingsrätten. Om du vill komma i kontakt med en jurist som hjälper dig vidare kan du kontakta oss för att boka en tid, detta kan göras antingen på vår hemsida https://lawline.se/boka eller via telefon 08-533 300 04.

Med vänliga hälsningar

Victoria Ruzbarsky
Fick du svar på din fråga?