FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt14/04/2020

Vad har man för skyldigheter och rättigheter som separerad med gemensam vårdnad?

Har den ena föräldern rätt att vägra byta veckor vid gemensam vårdnad?

Vad är föräldrarnas skyldighet när den ena har helt andra förutsättningar än den andra? Dvs har ett jobb som ibland kräver att man måste byta veckor för att kunna sköta sitt arbete?

Har dessutom en sjukdom som gör att jag är sjuk i perioder, vad är den andras skyldighet gällande barnet vid dessa tillfällen? Kan den andra vägra att ta hand om sitt eget barn då, för att det inte är denne persons "vecka". Detta har hänt även då jag behövt vara på sjukhus, så jag fick vara hemma med barnet och kunde inte få behandling för min sjukdom.

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag kommer att börja med att besvara vad man generellt sett har för rättigheter och skyldigheter vid gemensam vårdnad. Därefter kommer jag att svara på vad du kan göra i din situation.

Vårdnadshavares skyldigheter

Som vårdnadshavare har man en rätt och en skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. Som personliga angelägenheter räknas boende, skola, vård och omsorg. När barnets föräldrar har gemensam vårdnad ska båda tillsammans fatta dessa beslut.

Utgångspunkten är att alla beslut ska fattas gemensamt och grundas i vad som är det bästa för barnet.

(6 kap 13 § föräldrabalken – FB).

Gällande barns boende

Om barnets står under båda föräldrarnas gemensamma vårdnad kan ni som föräldrar bestämma hur barnets boendesituation ska se ut. Ett sådant avtal är juridiskt bindande om det är skriftligt och godkänns av socialnämnden. Om ena eller båda föräldrarna begär det kan domstolen besluta var barnet ska bo.

(6 kap 14 a § FB).

Gällande din situation

Du och barnets andra vårdnadshavare har alltså en skyldighet att se till att ert barn får den omvårdnad den behöver. Det är ni tillsammans som fattar beslut i frågor som rör barnet och det är i första hand ni som avgör vad som är barnets bästa.

Det är inte reglerat i lag huruvida den andra vårdnadshavaren har en skyldighet att ta hand om ert barn då du behöver uppsöka vård eller arbeta. Systemet är uppbyggt kring en förväntan att föräldrar med gemensam vårdnad kommer överens om det, med beaktande av bådas skyldighet att fatta beslut utefter barnets bästa.

Om det är svårt att komma överens

Jag tolkar din fråga som att det finns en motvilja från den andra föräldern i att anpassa sig för din, men också barnets skull i situationer du behöver hjälp. Jag rekommenderar dig därför att kontakta familjerätten i din kommun. Familjerätten är en del av socialförvaltningen som kan hjälpa till med rådgivning eller samarbetssamtal för att komma närmre en överenskommelse med den andra föräldern. Det kan vara skönt att ha en utomstående person med erfarenhet av liknande situationer att bolla tankar med om den andra vårdnadshavaren inte är tillmötesgående.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga och att det kommer lösa sig till det bästa för er.

Vänligen,

Maya HempelRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”