Vad har man för rättigheter när en köpare inte betalar?

2020-02-01 i Avtal
FRÅGA
Sålde en hund fick ej allt betalt vad har jag för rättigheter
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Givetvis har du rätt att få det avtalade priset för hunden. Ett köpeavtal är inget formalavtal, vilket innebär att det inte finns några formkrav för att det ska anses vara giltigt. Dock är det ur bevishänseende alltid bra att ha ett skriftligt avtal eftersom det i många andra fall kan leda till att ord står mot ord. Först och främst bör du vända dig till köparen en sista gång för att försöka få denne att betala på frivillig basis. Skulle detta inte leda till någon betalning kan du ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogden. Information om det hittar du här.

Hoppas att du fick svar på din fråga och lycka till!
Med vänlig hälsning,

Julia-Saga Nilsson Herhold
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1492)
2021-06-22 Kan någon som inte håller sitt ord bli skadeståndsskyldig?
2021-06-19 Kan en arbetsgivare dra in ett arbetsschema på grund av arbetsbrist?
2021-06-18 Är mitt avtal med dödsboet giltigt om endast en av dödsbodelägarna har skrivit på?
2021-05-31 Boka tid med jurist

Alla besvarade frågor (93293)