Vad har köparen för rättigheter vid fel i fastighet?

2019-03-15 i Fel i fastighet
FRÅGA
Hej!Jag och min sambo köpte för 3 år sedan ett hus. I papperna & i köpekontraktet står det att det är en 3-kammarbrunn. Nu har vi haft kommunen här som har gjort en koll på avloppet och då har dom konstaterat att det bara är en 2-kammarbrunn som vi nu blir tvungna att byta. Vi har pratat med mäklarfirman men dom är helt opartiska och ville inte hjälpa oss. Nu ska vi ta det vidare till säljaren och prata med honom. Men skulle han neka till den fakta vi har i köpekontraktet, vad har vi då för rättigheter? Hur bör vi gå vidare?Mvh Emma
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Köp av fast egendom såsom hus regleras i 4 kap. jordabalken (1970:994) (JB).

Grundläggande för köp av fast egendom är att det är köpehandlingarna som styr vad som ska presteras. Detta följer av de grundläggande formkraven för fastighetsköp vilket framgår av 4:1 JB.

Bestämmelsen 4:19 JB behandlar då fastigheten inte stämmer överens med avtalet vilket tycks vara den omständighet som föreligger i din situation. Att "brunnen" inte stämmer överens med vad som angivits i avtalet och att ni inte tycks på något sätt ha fått reda på detta på annat sätt medför således att det med stöd av 4:19 JB kan bedömas att det föreligger ett fel i fastigheten. De påföljder ni då kan göra gällande är de som framgår i 4:12, nämligen prisavdrag på köpeskillingen som är den primära påföljden. Ni kan även göra gällande hävning om det är att anses som ett väsentligt fel. Slutligen kan även skadestånd göras gällande om felet beror på säljarens sida, något som det troligtvis gör i detta hänseende.

Innan ni kan göra gällande för fel måste ni reklamera säljaren, detta enligt 4:19a, detta ska ske inom skälig tid.

Mitt råd till er är att i första hand kontakta säljaren och visa för hen att fel föreligger då huset avviker från avtalet vilket i sin tur innebär att ni har rätt till ett prisavdrag. Detta prisavdrag kan förslagsvis motsvara kostnaden för bytet av 2-kammarbrunnen. Om säljaren mot förmodan inte är villig att godta era anspråk kan ni alltid inleda en rättslig process mot denne.

Hoppas du fick svar på dina frågor!

Vänliga hälsningar, Josef.

Josef Lindström Habta
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Fel i fastighet (354)
2019-08-13 Utökad undersökningsplikt vid fel i fastighet
2019-08-10 Vad gäller om fastigheten inte stämmer överens med objektsbeskrivningen?
2019-08-10 Ansvarar säljaren eller köparen för fel på infiltrationen?
2019-08-09 Rådighetsfel i fastighet

Alla besvarade frågor (72149)