Vad har konsumenter rätt att kräva vid ett felaktigt utfört renoveringsarbete?

FRÅGA
Hej,För 1,5 år sedan renoverade vi badrummet. Nu har golvvärmen slutat fungera och efter visst tjat från vår sida bytte hantverkaren termostaten (det tog 4v efter att vi felanmälde). Detta hjälpe dock inte och nu får vi inget svar från hantverkaren om vad de ska göra för att åtgärda felet.Vad har vi för rättigheter:- Kan vi kräva att de åtgärdar felet?- Kan vi använda annan hantverkare och sedan skicka fakturan till den ursprungliga hantverkaren, eller kräva skadestånd på summan?- Begära ytterligare skadestånd för att vi tvingats ha ett kallt badrumsgolv, trots att vi betalat för ett varm, på vintern?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom du i egenskap av privatperson har beställt ett renoveringsarbete i ditt badrum av en näringsidkare är konsumenttjänstlagen tillämplig (1 § konsumenttjänstlagen).

Föreligger fel i det utförda arbetet?

Arbetet ska utföras fackmässigt (4 § konsumenttjänstlagen). Om golvvärmen har slutat fungera efter 1,5 år och detta beror på en felaktigt utförd installation har arbetet enligt min mening inte utförts fackmässigt. Har arbetet inte utförts fackmässigt föreligger fel i det utförda arbetet (9 § konsumenttjänstlagen).

Reklamation

Det är viktigt att meddela hantverkaren att arbetet har utförts felaktigt (reklamera) inom skälig tid (17 § konsumenttjänstlagen). Reklamationen ska ske senast inom tre år från att du som konsument märkte eller borde ha märkt felet. I ditt fall verkar du ha reklamerat på ett korrekt sätt genom att påkalla att felet fortfarande inte är åtgärdat.

Vad har konsumenten rätt att kräva om arbetet har utförts felaktigt?

Avhjälpande

I första hand har du som konsument rätt att kräva att hantverkaren avhjälper felet (20 § 1 st. konsumenttjänstlagen). Avhjälpandet ska ske på bekostnad av hantverkaren (20 § 4 st. konsumenttjänstlagen).

Prisavdrag

Om hantverkaren inte avhjälper felet har du som konsument rätt att göra avdrag på priset (21 § 1 st. konsumenttjänstlagen). Prisavdragets storlek ska motsvara vad det kostar att få felet åtgärdat, t.ex. genom att anlita en annan hantverkare (22 § konsumenttjänstlagen).

Skadestånd

Om du har tillfogats skada på grund av hantverkarens felaktigt utförda arbete har du rätt till ersättning för dessa skador (31 § 3 st. konsumenttjänstlagen). Detta förutsätter dock i princip att du lidit en ekonomisk skada, t.ex. genom att du tvingats hyra någon form av provisorisk uppvärmningsanordning till badrummet. Att tvingas ha ett kallt badrumsgolv är inte i sig en ekonomisk skada, och av den anledningen kan du inte kräva skadestånd på grund av detta.

Sammanfattning och råd

Arbetet verkar ha utförts felaktigt. Du har därför rätt att kräva att hantverkaren åtgärdar felet, och i andra hand har du rätt att få kompensation (prisavdrag) som motsvarar din kostnad för att få felet åtgärdat av någon annan. Du har däremot inte rätt till ytterligare skadestånd på grund av det kalla golvet eftersom detta troligtvis inte är en ekonomisk skada.

Mitt råd till dig är att skicka ett skriftligt krav till hantverkaren där du i första hand kräver att hantverkaren åtgärdar felet. Nämn även för hantverkaren att du annars kommer att anlita någon annan för att åtgärda felet och att ett betalningskrav kommer att skickas för denna kostnad.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Har du fler funderingar är du varmt välkommen att återkomma.

Hälsningar,

Viktor Svensson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?