Vad har jag rätt till vid sambodelning?

Hej!

Min sambo och jag ska gå isär. Vi har skrivit avtal på att lägenheten (bostadsrätten) är hennes. Men hur är det med allt i hemmet? Jag har stått för det mesta här hemma i mån av renovering och möblemang och vitvaror. Vad har jag rätt till nu?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Du och din före detta sambo omfattas av regleringen i sambolagen (SamboL) och jag kommer besvara din fråga utifrån denna lag.


Bodelning

När du och din sambo går isär kommer ert samboförhållande att upphöra (2 § SamboL). När ett samboförhållande upphör ska samboegendom delas mellan samborna genom bodelning om någon av parterna begär det, detta enligt 8 § SamboL. Observera här att det inte finns något krav på att en bodelning ska göras, många före detta sambos kommer helt enkelt överens om hur man ska dela upp egendomen mellan sig utan att en bodelning behövs. Nu vet jag inte hur det ser ut i ert fall, men om du är på relativt god fot med din före detta sambo borde ni kanske kunna enas om att hon får lägenheten och att du får mer av bohaget som du har betalat för. Detta är dock något som måste ske på frivillig basis och är inte lagstadgat. Kan man inte komma överens är bodelning enda vägen att gå.


Samboegendom och samboavtal

Vad som utgör samboegendom regleras av 3 § SamboL som fastställer att bostad och bohag omfattas om egendomen förvärvats för gemensamt bruk. Vad som räknas som bostad kan du läsa om i 5 § SamboL och vad som räknas som bohag i 6 § SamboL. Eftersom ni har skrivit ett avtal på att lägenheten är hennes antar jag att ni har skrivit en form av samboavtal som reglerar att lägenheten ska hållas utanför en eventuell bodelning, i enlighet med 9 § SamboL. Avtalet innebär då att lägenheten kommer fortsätta vara hennes och inte dras in i en bodelning. Vad det gäller bohaget (som du främst har betalat för) så kommer detta ses som samboegendom och kommer ingå i en framtida bodelning, innebärande att ni kommer få dela detta lika mellan er (se 14 § SamboL).


Vad detta innebär för dig

I ditt fall innebär detta tyvärr att en bodelning kommer verka till din nackdel eftersom hon får behålla lägenheten och att bohaget kommer delas mellan er. Mitt råd till dig är därför att prata med din före detta och försöka få till en överenskommelse utan att göra en lagenlig bodelning. Eftersom du har betalat vissa renoveringskostnader som kommer tillfalla henne när hon får lägenheten kan du exempelvis be om att få en större andel av möbler och dylikt. Detta är dock inget hon måste gå med på utan hon har fortfarande möjligheten att begära bodelning. Tyvärr är det på detta sätt lagen är uppbyggd gällande sambos och det kan slå hårt mot den ena parten när det uppstår en sådan situation som du beskriver. Mitt råd till dig inför framtiden är att skriva ett samboavtal om du så småningom flyttar ihop med någon ny!


Jag hoppas att du känner att detta var svar på din fråga. Du är varmt välkommen att höra av dig till oss igen med vidare funderingar!

Med vänliga hälsningar

Paulina AsplundRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning