Vad har jag rätt till ur min fars bortgivna fastigheter?

2019-01-22 i Laglott
FRÅGA
Hej,Min far gick bort 9/11-2018. Han efterlämnade oss fyra söner samt sin fru. Jag är sk särkullsbarn fr tidigare relation (född -70, mina halvbröder -82, -87 och -94) och mina tre halvbröder är söner till den nyblivna änkan. Pga egen företagare involverande konkurser, tvister etc efterlämnar han inget arv rent pengamässigt så täcker knappt begravningskostnaderna. Dock finns två fastigheter, dels deras nuvarande bostad som är avbetalad till 60% och senaste värdering MSEK 7.4 samt ett hus i Frankrike värderat till ca MSEK 3.2. Bostaden är pga hans konkurser överskriven till hans fru som enskild egendom och huset i Frankrike är skänkt som gåva till mina tre halvbröder då det fanns en dispyt med franska myndigheter för snart 30 år sedan då en förlust innan skett på försäljning av en annan fastighet där vf det skrevs över på dem som minderåriga utan inkomst (jag hade anställning vid denna tidpunkt vf min far ej ville inkl mig då myndigheters kunde krävt mig på dessa pengar). Dokumentation finns dock som intygar att vi alla fyra vid min fars frus ev bortgång har arvsrätt till det huset.Bouppteckning ska ske kommande vecka så min fråga i korthet är vad mina rättigheter är baserat detta. Vi har inga dispyter utan främst för att säkerställa mina möjligheter/rättigheter.Tack på förhand!
SVAR

Hej och tack för att du kontaktar Lawline med din fråga.

Var och en av arvtagarens barn taga lika lott (2 kap 1 § Ärvdabalk), förutsatt att det inte finns ett testamente som säger något annat. Oavsett om något annat är sagt har du rätt till din laglott (7 kap 1 § Ärvdabalk). Eftersom du har tre bröder är din laglott hälften av ¼, det vill säga ⅛ av din fars tillgångar.

Huset i sverige

Din far gav huset som gåva till sin hustru. Det låter på dig som att huset inte faktiskt gavs bort, det vill säga din far hade fortfarande rådighet över huset och levde där med sin fru. Gåvan är då att ses som en skenhandling och den ska gå åter eftersom du har en förstärkt laglott (7 kap 4 § Ärvdabalk). Gåvan ska gå åter till din fars dödsbo och delas mellan er och du har rätt att få ut din del nu eftersom du är särkullsbarn (3 kap 1 § Ärvdabalk).

Huset i frankrike

Svensk domstol har behörighet i fråga om huset, förutsatt att din far hade hemvist i sverige (Artikel 4 EUförordning 650/2012) och att han inte hade något avtal om att en annan domstol var behörig. Svensk lag är tillämplig om din far hade sin hemvist i sverige och inte hade avtalat om något annat (Artikel 21 EUförordning 650/2012). Utfallet blir då samma som i frågan om huset i Sverige, det vill säga, om din far gav bort huset, men fortsatte att använda huset som om det vore hans eget så är det en skengåva och du har rätt till del i arvet genom förstärkta laglottsskyddet (7 kap 4 § Ärvdabalk).

Tack för att du kontaktade lawline, behöver du mer rådgivning kan du ringa till oss på lawline, 08-533 300 04

Vi besvarar samtal måndag till fredag 10:00-16:00

Ebba Ekstrand
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Laglott (638)
2019-05-18 Vad menas med att en på ett testamente skriver ”Jag godkänner ovanstående testamente utan förbehåll för min laglott?
2019-05-16 Kan man göra en bröstarvinge arvlös?
2019-05-12 Kan en "skriva bort" adoptivbarns arvsrätt?
2019-05-11 Kan man kringgå laglott genom kapitalförsäkring?

Alla besvarade frågor (69196)