FrågaFAMILJERÄTTSambo och samboavtal12/03/2018

Vad har jag rätt till som sambo, hund bil, skoter, hyresrätt.

Hej, jag och min sambo bodde tillsammmans i hans hyreslägenhet i början av vårat förhållande. Sen bestämde vi att flytta till en större hyreslägenhet i hans namn. Vi bodde där som ett par i ca 2 år. Nu har vi brytit och jag undrar om jag har någon rätt till lägenheten alls då jag nu står bostadslös...problemet är att jag inte har adressändrat till någon av lägenheterna, och han har stått för hyran, och jag har stått för mat och andra förnödenheter som behövts.

Har jag rätt till något annat som hund, stuga, bil, skoter när allt står i hans namn, men som jag ändå lagt in pengar på.

Lawline svarar

Hej och tack för att du kontaktar Lawline med din fråga.

Bostad

Vid bodelningen ska bostad & bohag som förvärvats för gemensamt bruk ingå (3 § Sambolag), det låter på dig som att ni införskaffade lägenhet nummer 2 för att kunna bo där som sambos, i så fall ska lägenheten ingå i bodelningen fast det är din sambo som står på kontraktet (5 § Punkt 3 Sambolag). Lägenheten ska tillfalla den som har bäst behov av den (16 § 2 stycket Sambolag). Vem som har bäst behov av bostaden avgörs från fall till fall, om någon av er har minderåriga barn boende hos sig är chansen stor att den personen kommer att få rätt till lägenheten. Eftersom barn har ett behov av kontinuitet är tanken att det är bra för barnen att få bo kvar i samma lägenhet. Om ni ska ha barn varannan vecka eller om ni inte har barn så tar domstolen hänsyn till andra faktorer, då kan det faktum att det är svårare för en av er att skaffa en ny bostad spela roll.

Bohag

Fordon ingår inte i samboegendo enligt förarbetena (bilen och skotern). Och egendom som används för fritidsändamål (stugan) ingår inte heller (7 § Sambolag). Hund är lite tvetydigt, det står inget i lagen eller förarbetena och det finns ingen praxis från högsta domstolen vad beträffar sambos gemensamma hund. Det finns en bestämmelse i sambolagen som är exemplifierande för vad som utgör samboegendom (6 § Sambolag) som främst räknar upp hushållsföremål, och att tolka in hund i den bestämmelsen anser jag vara långsökt. Sammantaget: hund, stuga, bil och skoter är alla saker som inte ingår i sambolagens definition av bohag (6 § Sambolag).

Dold samäganderätt.

Du skriver att du har bidragit till förvärven som gjordes i din före detta sambos namn, du kan då ha dold samäganderätt till sakerna. Förutsatt att följande kriterier är uppfyllda.

1. Den ene sambon har köpt egendomen i eget namn men för erat gemensamma bruk.

2. Den andre sambon har bidragit ekonomiskt till förvärvet eller bidragit ekonomiskt på ett annat sätt som möjliggjort förvärvet.

3. Att den ena sambon som framstår för omgivningen som ägare till egendomen insett att den andra sambon bidragit ekonomiskt för att egendomen skulle vara gemensam.

Om dessa tre kriterier är uppfyllda så har du samäganderätt till stugan, bilen, skotern och hunden, du har då rätt till halva värdet. Är de två första kriterierna uppfyllda föreligger en presumtion för att ni har dold samäganderätt, det är då din före detta sambo som måste bevisa att det inte föreligger dold samäganderät.

Tack för att du kontaktade lawline, behöver du mer rådgivning kan du ringa till oss på lawline, 08-533 300 04

Vi besvarar samtal måndag till fredag 10:00-16:00

Ebba EkstrandRådgivare