Vad har jag för skyldigheter vid en återköpsklausul?

2020-02-29 i Avtal
FRÅGA
Hej,För drygt 3 år sedan köpte jag en häst där det i kontraktet står att vid ev. försäljning ska säljaren jag köpte av kontaktas för återköp. Men inget om vite eller liknande som ska betalas om jag väljer att sälja honom till någon annan. Det är nu dags att sälja hästen och jag vill inte sälja tillbaka honom till de jag köpte av.Vad är min skyldighet? Jag har kontaktat dom och meddelat att han ska sälja. Men kan jag sätta vilket pris jag vill?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

I de fall man skriver in en klausul i ett avtal som innebär att tidigare köpare ska ha återköpsrätt är det viktigt att alla frågor som kan uppkomma i ett senare skede utreds. I en framtida tvist är skriftliga avtal med tydliga villkor en fördel bevismässigt.

Eftersom det inte verkar vara reglerat i ert avtal under vilka förutsättningar den tidigare ägaren ska få köpa tillbaka hästen och det inte heller är inskrivet någon vitesklausul om du säljer till någon annan finns det rent avtalsmässigt inga regler du måste förhålla dig till gällande hur ett eventuellt återköp ska gå till. För att undvika en tvist och konflikt skulle jag dock råda dig till att meddela tidigare ägare om att hästen ska säljas, vilket du har gjort. Däremot tolkar jag omständigheterna i ditt fall som att du kan sätta vilket pris du vill eftersom tidigare ägare inte skrivit in det i avtalet.

Tidigare ägaren kan koppla in en jurist eller driva talan mot dig i domstol vid en eventuell tvist, om du till exempel säljer till någon annan. Det som sker då är att juristen eller domstolen får tolka avtalet eftersom det inte är tydligt vad som gäller. I första hand försöker man då tolka avtalet och förstå vad parternas avsikt var vid avtalets ingående. Om det inte framgår får man istället utgå från det som står i avtalet. Detta kan tolkas till nackdel för den som skrivit avtalet eftersom denna haft möjlighet att precisera reglerna inför avtalets ingående.

Att rekommendera är dock att ni reder ut detta själva för att slippa de kostnader som uppstår om det blir en tvist eller om en jurist kopplas in.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga och att det löser sig för dig!

Vänligen

Maya Hempel
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1355)
2020-09-24 Bundenhet - Fullmakt - VD:s behörighet i aktiebolag - Vad gäller?
2020-09-17 Kan man upprätta en gemensam framtidsfullmakt?
2020-09-16 Kan en anställd teckna avtal i firmans namn med uppdragsgivare?
2020-09-13 Jag och min klass bokade en studentskiva. Om vi avbokar, får vi alla pengarna tillbaka?

Alla besvarade frågor (84313)