FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt28/02/2021

Vad har jag för skyldigheter gentemot mitt barn efter denna fyllt 18 år och gått ut gymnasiet?

Hej!

Vad har jag för skyldigheter gentemot mitt barn när denna är över 18 år och gått ut gymnasiet?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar vad du som förälder/vårdnadshavare har för skyldigheter gentemot ditt barn efter att denne fyllt 18 år, samt efter att personen gått ut gymnasiet. Den lag som främst är tillämplig är Föräldrabalken (FB).

Beroende på om du är vårdnadshavare, förälder eller både och har du olika skyldigheter gentemot ditt barn. En vårdnadshavare (vanligtvis föräldern, men kan även vara särskilt förordnad vårdnadshavare) har ansvar över vårdnaden av barnet, dock endast fram till att barnet fyllt 18 år (6 kap. 2 § FB).

Den skyldighet som sträcker sig längre än barnets 18-årsdag, är främst underhållsskyldigheten. Det är föräldrarna som är skyldiga att svara för underhåll barnet, detta efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga (7 kap. 1 § första stycket FB). Som huvudregel gäller denna skyldighet tills att barnet fyllt 18 år, men kan förlängas i det fall barnet går i skolan efter denna tidpunkt. Då gäller skyldigheten fram tills att barnet avslutat gymnasiet, eller högst tills dess att barnet fyllt 21 år. (7 kap. 1 § andra stycket FB).

Sammanfattningsvis, en förälder/vårdnadshavare kan ha flera skyldigheter gentemot sitt barn/den de har vårdnad över, men de flesta skyldigheter upphör när barnet fyller 18 år. Den skyldighet som sträcker sig längre än detta, är främst underhållsskyldigheten, vilken kan pågå fram tills att barnet fyller 21 år i det fall barnet går i skolan tills dess.

Hoppas detta har besvarat din fråga! Om något var oklart eller du har fler funderingar, är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen.

Vänliga hälsningar,

Cornelia NilssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Barnrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000