Vad har jag för skyldighet som gäst i en bostadsrättsförening?

2017-10-31 i Bostadsrätt
FRÅGA
Jag har fått detta påstående från en bostadsrättsföreing, "Det åligger således varje person som bor eller vistas på föreningens område att vara medveten om det regelverk som gäller."Om jag är på besök hos vän i dennes bostadsrätt en kortare tid, är det då min skydlighet att sätta mig in i bostadsrättsföringens regelverk? Vad händer om jag nyttjar deras besöksparkering, utan att besöka någon i föreningen, är jag även då skyldig att känna till föreningens deras regelverk? Det står inget om att parkeringen endast är till för besökande till föreningens medlemmar.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Till att börja med så är inte denna fråga reglerad i bostadsrättslagen, vilket är den lag som innehåller dom grundläggande reglerna om bostadsrätter och bostadsrättsföreningar.

Det dokument i en bostadsrättsförening som man kan beskriva som föreningens regelverk är föreningens stadgar. Dessa stadgar antas av föreningens medlemmar i demokratisk ordning.

Eftersom du som gäst i en bostadsrätt inte har någon relation till bostadsrättsföreningen såsom exempelvis en bostadsrättsinnehavare har så ålägger stadgarna inte dig några skyldigheter och du har därför inte heller någon skyldighet att sätta dig in i dessa. En helt annan sak är at den bostadsrättsinnehavare som har dig som gäst kan ansvara för skador och liknande som du orsakar, och av den anledningen så kan det vara lämpligt för dig att sätta dig in i regelverket.

När det gäller din fråga om besöksparkeringen så kan det mycket väl vara så att föreningen har beslutat om regler gällande vad som gäller för besöksparkering, den bostadsrättshavare som tar emot dig som gäst har då en skyldighet gentemot föreningen att ta reda på vad som gäller och tala om detta för dig. Bara för att du parkerar på en bostadsrättsförenings parkering trots att du inte besöker någon i föreningen betyder inte att du har någon allmän skyldighet i att sätta dig in i föreningens stadgar. Att man inte bör parkera på föreningens parkering utan att vara besökande är en annan sak.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Du är välkommen att höra av dig igen om du har ytterligare frågor!

Vänligen,

Christian Sörqvist
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bostadsrätt (1242)
2021-09-16 Får man använda inre reperationsfond trots ägarbyte?
2021-09-15 Behöver man styrelsens godkännande för att ha en inneboende?
2021-09-14 Brf:s villkor med fläckfritt belastningsregister
2021-09-12 Köpare får ej av säljare tillträde till bostadsrätt på avtalad dag.

Alla besvarade frågor (95665)