Vad har jag för chans att få tillbaka pengar för ett lån som bygger på en muntlig överenskommelse?

2017-07-25 i Fordringar
FRÅGA
Hej! Jag har lånat ut pengar till en person och vill nu ha tillbaka pengarna. Det finns papper på det banklån jag tog åt personen. Lånet står dock i mitt namn. Vi hade en muntlig överenskommelse om att hon skulle betala av en viss summa i månaden. Nu vägrar hon att betala. Det finns en del meddelanden om avbetalning där hon själv skriver att vi kommit överens om det. Därutöver har jag stått som borgensman som hon haft och fått betala hyra som jag inte heller fått tillbaka. Hur stor är chansen att jag skulle vinna en tvist i tingsrätten om hon bestrider kravet från kronofogden? Mvh/ Johannes
SVAR

Hej!

Tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline. Om du anser att mitt svar behöver kompletteras eller förtydligas så är du välkommen att publicera en kommentar, alternativt mejla marcus.backstrom@hotmail.com.

Min bedömning av din situation är att möjligheterna att få tillbaka några pengar för lånet är helt beroende av bevisläget. Då det inte finns några särskilda formkrav kring låneavtal mellan privatpersoner så skulle en sms-konversation, där belopp och avbetalningsplan tydligt framgår, kunna fungera som bevis i domstol. Utan att ha fått ta del av den specifika dokumentation vore det dock oansvarigt av mig att gissa vad resultatet av en domstolsprövning skulle bli.

Under förutsättning att det rör sig om ett så pass stort belopp att du, frankt uttryckt, inte kan strunta i det så rekommenderar jag därmed att du anlitar en färdigutbildad jurist för en ordentlig genomgång av hela historien och en kvalificerad bevisvärdering av den dokumentation som du faktiskt har. Mina färdigutbildade kollegor på Lawline kan du kontakta här.

Avseende de summor du fått betala i egenskap av borgensman lär du dock inte kunna få någon ersättning med mindre än att du kan uppvisa en överenskommelse om att personen du borgat för är skyldig att betala tillbaka de belopp du fått lägga ut för hennes räkning. Ett borgensåtagande är nämligen inte per automatik att likställa med ett låneavtal.

Med vänlig hälsning,

Marcus Bäckström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?