FrågaAVTALSRÄTTAvtal16/03/2018

Vad har jag för ansvar vid uppdrag att överföra pengar?

Någon ber mig föra över pengar mellan två konton som inte är mina. Mitt ansvar? Jag har fått inloggningsuppgifterna.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om du har en fullmakt från någon att överföra pengar från ett konto till ett annat så finns det rättsligt inga problem med det. Du som fullmäktig får kompetens att rättshandla med bindande verkan för personen, så länge det sker inom fullmaktens ramar. Har du inte fått någon skriftlig fullmakt och genomför transaktionen, kan det vid en eventuell tvist bli svårt att bevisa att du handlade inom en fullmakts ramar. Jag rekommenderar sålunda att du begär en skriftlig fullmakt från uppdragsgivaren.

Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!

Vänligen

Pontus SchenkelRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning