Vad har hyresvärden för skyldighet att underhålla lägenheten?

Efter hur många år ska hyresvärd bekosta ommålning av köksluckor?

Jag har bott 32 år i lägenheten och nu är luckorna ordentligt slitna.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tillämplig lag

12 kap. Jordabalk (1970:994) brukar kallas för hyreslagen och behandlar bland annat hyresvärdens skyldighet att underhålla lokalerna. Hyresavtalet innehåller ofta en mängd villkor och hyreslagen behandlar bara ett fåtal, således är själva hyresavtalet ett komplement till lagen.

Hyresvärdens underhållsskyldighet enligt lag

Enligt 12 kap. 15 § JB (jordabalken) ska hyresvärden under hyrestiden hålla lägenheten i sådant skick som anges i 12 kap. 9 § JB, om inte något annat har avtalats. I 12 kap. 9 § sägs att lägenheten ska vara i brukbart skick. Eftersom det är en lokal som är uthyrd som bostad (hyreslägenhet) är 12 kap. 15 § andra stycket JB relevant för din fråga. Där sägs att hyresvärden med skäliga tidsmellanrum ska ombesörja tapetsering, målning och andra sedvanliga reparationer med anledning av lägenhetens försämring genom ålder och bruk. Detta gäller om inte något annat har avtalats.

Skäliga tidsmellanrum för underhåll av lägenheten

Frågan är då vad som avses med skäliga tidsmellanrum. Tiden för normal förslitning varierar från lägenhet till lägenhet beroende på bland annat lägenhetens storlek samt hur många som bor i lägenheten. Uppfattningen om vad som är skäliga tidsmellanrum skiljer sig något men rent generellt kan man dra gränsen någonstans vid 14 år.

Om hyresvärden vägrar att underhålla lägenheten kan en sådan åtgärd sanktioneras genom t.ex. en tingsrättsdom förenat med vite eller genom hyresnämnden.

Sammanfattande svar

Enligt 12 kap. 15 § JB ska alltså hyresvärden underhålla lägenheten med skäliga tidsmellanrum. Underhållsskyldigheten och vad som är brukbart skick kan dock avtalas om i hyresavtalet och lagen ger därför inte någon slutgiltig vägledning. Beroende på vad ditt hyresavtal säger är det svårt att ge ett konkret svar på frågan men en fingervisning är att hyresvärden bör ombesörja målning och tapetsering med ungefär 14 års mellanrum.

Vid vägran att underhålla lägenheten kan du söka ett föreläggande om att hyresvärden ska underhålla lägenheten genom att vända dig till hyresnämnden eller till tingsrätten.

Hoppas att du fick klarhet i din fråga och tveka inte att höra av dig om du har några funderingar!

Vänligen,

Alex SkepastianosRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Hyresrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000