Vad har hyresgästen för rättigheter om det förekommer ohyra i lägenheten?

FRÅGA
Hej!Jag bor tillsammans med min sambo i en lägenhet som vi hyr av privatperson. Vi har nu möss i lägenheten och har haft det den senaste månaden. Har vi rätt till hyresnedsättning? Även om fastigheten ägs av privatpersoner och inte en förening? Tack för svar!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom du och din sambo hyr en lägenhet av en privatperson så blir privatuthyrningslagen i vissa fall tillämplig. Detta är i bl.a i frågor som rör uppsägningstid och liknande men eftersom denna lag inte reglerar bestämmelser om nedsättning av hyra kommer jordabalkens (JB) bestämmelser att bli aktuella (1 § andra stycket privatuthyrningslagen).

Har ni rätt till nedsättning av hyran?

Hyresvärden är ansvarig för att den bostad som ni bor i är i ett sådant skick att den är fullt brukbar för ändamålet sett till den allmänna uppfattningen (12 kap. 9 § och 15 § JB). För den period som bostaden är i ett s.k bristfälligt skick så har du och din sambo rätt till nedsättning av hyran (12 kap. 11 § tredje punkten JB).

Bristfälligt skick innefattar bland annat om ohyra förekommer i bostaden (12 kap. 17 § JB). Ohyra benämns generellt sätt som vägglöss, kackerlackor och liknande men innefattar även enligt Hyresgästföreningen och Anticimex även skadedjur som råttor och möss. Om du och din sambo har möss i bostaden så anses den alltså vara i bristfälligt skick och ni har då rätt till en nedsättning av hyran.

Hur mycket kan ni begära att hyran ska sättas ned?

Det är beroende på skadedjurens omfattning som man gör en beräkning om hur mycket hyran kan sättas ned. Tidigare har Hyresnämnden uppskattat att möss i lägenheten motsvarar en nedsättning på 25% per dygn men enligt de nya bestämmelserna behöver man göra en bedömning sett till vad som är skäligt med hänsyn till omfattningen av skadedjuren i bostaden. En länk till denna tabell hittar du här. Rätten för nedsättning av hyran räknas från det att felet påtalades till hyresvärden och fram till det att felet avhjälps.

Kan ni begära att hyresvärden avhjälper skadedjuren?

Utöver nedsättning av hyra har ni även rätt att begära att eran hyresvärd avhjälper skadedjursproblemet. Om hyresvärden underlåter att avhjälpa problemet efter att ni har påtalat det har ni rätt att anlita skadedjursbekämpare som er hyresvärd får bekosta (12 kap. 11 § första punkten JB). Det är dock vanligare att man i det fall hyresvärden underlåter att avhjälpa felet skickar in en ansökan till hyresnämnden som i sin tur ålägger hyresvärden att avhjälpa felet (12 kap. 11 § femte punkten JB).

Sammanfattning

Du och din sambo har rätt till nedsättning av hyran för den period som er bostad har varit i bristfälligt skick på grund av skadedjur. Om er hyresvärd underlåter att avhjälpa felet kan ni ansöka hos hyresnämnden att ålägga er hyresvärd att avhjälpa det eller själva anlita skadedjursbekämpare som er hyresvärd sedan får bekosta.

Jag hoppas att detta gav dig svar på din fråga och att mitt svar var till hjälp!

Vänligen,

Evelina Sjöberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Köp och hyra av fastighet (247)
2020-07-04 Vad kan man avtala om muntligt vid en fastighetsaffär?
2020-05-29 Hur räknar man ut vad som är en skälig hyra?
2020-05-06 Vill köpa en fastighet som dock har hyresgäster som jag först vill ha bort. Vad kan man göra?
2020-04-30 Hur gör man för att köpa in sig i en fastighet?

Alla besvarade frågor (82723)