Vad har hundägare för skadeståndsansvar?

FRÅGA
Hejvi kommer cyklande i en grupp på 6 personer på en länsväg och då kommer en hund uppspringande från sidan jag som låg mitt i gruppen närmast vägkanten uppfattade ej hunden innan den sprang ifatt mej från sidan. Hunden försökte troligen bita mej i benet men missade och fastnade med en eller båda frambenen i bakhjulet som låste sej, som tur var körde jag ej omkull men men skador på ekrar och växel system har blivit ganska omfattade.Frågan är vad jag förstår så är det hundägaren som bär ansvar för detta, det kunde gått betydligt värre med omkull körning för flera i gruppen med stora skador. Vad har jag för möjlighet att få ersättning på skador på cykeln
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Enligt 1 § lag om tillsyn över hundar och katter ska hållas under sådan tillsyn och skötas på ett sådant sätt som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter.

Enligt 19 § ska en skada som orsakas av en hund ersättas av dess ägare eller innehavare, även om han eller hon inte vållat skadan. Skadan har alltså uppkommit på din cykel och eftersom hundägaren inte hade sin hund under uppsikt så är det denne som ska betala för skadan på din cykel. För djurägare råder ett så kallat strikt skadeståndsansvar. Det betyder att det för att någon som blivit åsamkad en skada ska få ersättning inte krävs att ägaren till hunden varit försumbar eller vållande på något sätt utan det räcker med att hunden orsakat en påvisbar skada för att ersättning ska bli möjlig.

Förslagsvis vänder du dig till ägaren med de kostnader som uppkommit och förklarar att de får ersätta dessa kostnader.

Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!

AnnaSara Jarius
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadeståndssansvar för djurägare (483)
2021-11-18 Principen om full ersättning
2021-11-15 Kan en hundägare bli skadeståndsansvarig när hunden har skrämt en någon och därmed orsakat en skada?
2021-11-15 Vem bär ansvaret om hund förstör hundvaktens saker?
2021-10-22 Grannens katt förstörde min matta

Alla besvarade frågor (97371)