Vad har god man för befogenheter?

FRÅGA
Hej, härom veckan blev jag utsatt för bedrägeri och personen i fråga har godman. Det jag undrar är om den gode mannen kan häva köp/sälj utan personens samtycke då det är i dens intresse att personen inte blir polis anmäld etc?Jag har redan gjort en polis anmälning, pratat med fler personer som blev lurade.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Din fråga är av familjerättslig karaktär och regleras främst i föräldrabalken (FB).

Varför har personen ifråga fått god man?

Svaret på frågan är lite beroende av varför god man har förordnats. Det allra vanligaste är att god man förordnas eftersom att personen pga. sjukdom, psykiskt tillstånd etc. inte bedöms kunna sörja sin egen person och förvalta sina tillgångar (11 kap. 4 § FB). En god man får dock inte förordnas om det inte finns samtycke, utom i undantagsfall (11 kap. 4 § FB).

Vad innebär godmanskap?

En rättshandling som den gode mannen företar utan samtycke från personen ifråga blir ogiltig om inte personen som blivit förordnad god man varit ur stånd att ge sitt samtycke (11 kap. 5 § FB). Dessutom ska förordnandet av god man begränsas så mycket som möjligt och endast avse de saker personen behöver hjälp med, exempelvis betala räkningar. Om den gode mannen går utöver det förordnandet gäller blir rättshandlingen också ogitlig (11 kap. 5 § FB).

Förvaltare

En person som har förvaltare får inte företa egna rättshandlingar och det är förvaltaren som har ensam rådighet över personens tillgångar och företräder personen i alla angelägenheter (11 kap. 9 § FB). Hade personen ifråga haft förvaltare hade situationen du beskriver ovan bedömts annorlunda.

Sammanfattning

Den gode mannen får inte gå utöver sitt uppdrag. Om den gode mannen håller sig inom uppdraget måste den ändå ha personens samtycke för att utföra sakerna. En förvaltare har mer långtgående befogenheter. Med utgångspunkt i omständigheterna du beskriver är det sannolikt att den gode mannen inte kan häva försäljningen utan samtycke.

Hoppas detta var till hjälp för dig. Har du fler funderingar kan du kontakta vår juristbyrå. Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:

Telefon: 08 533 300 04

Öppettider: Mån-fre kl. 10.00-16.00.

Linn Lindelöf
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom God man & förvaltare (476)
2020-10-29 När får jag en förvaltare?
2020-10-29 Byte av god man
2020-10-28 Överförmyndarnämnden
2020-10-28 Kan jag bli god man trots att jag har ett brott i belastningsregistret?

Alla besvarade frågor (86450)